Sivistyslautakunta oli jossain asiassa yksimielinenkin: Punkaharjun kirjastoon halutaan lisää työvoimaa

Lautakunta äänesteli talousarviokokouksessaan monta kertaa. Se esittää teatterille ylimääräistä avustusta ja määräaikaisille opettajille koko vuoden palkkaa. Lukioilta lautakunta ottaisi rahoja pois. Kouluja ei esitetä lopetettavaksi.

Tuija Pauhu

Sivistyslautakunta oli yhtä mieltä siitä, että Punkaharjun kirjastoon on palkattava lisää työvoimaa. Kaikista muista virkamiesesityksiin tekemistään tai tekemättä jättämistään muutoksista lautakunta äänesti.

Savonlinnan sivistyslautakunta haluaa Punkaharjun kirjastoon lisää työvoimaa niin, että kirjastossa ei tarvitsisi kenenkään työskennellä yksin ja jotta kirjastonhoitajan lomansijaisuudet saataisiin hoidettua.

Lautakunta esittää yksimielisesti talousarvioon lisättäväksi 30 000 euroa Punkaharjun kirjaston henkilöstökuluihin. Rahasummaa ei kuitenkaan käytettäisi, jos yhteispalvelupiste päätetään siirtää Punkaharjutalolta kirjastoon.

Lautakunta teki virkamiesten talousarvioesitykseen muitakin muutoksia, mutta ne syntyivät kaikki äänestellen.

Lautakunta äänesti puheenjohtajansa Jonne Tynkkysen (kesk.) esityksestä talousarvioesitykseen muutoksia niin, että lautakunnalle luvattu talousarviokehys ylittyy noin 300 000 eurolla.

Tynkkynen perustelee raamin ylitystä muun muassa kaupungin sisäisen siivouslaskutuksen kasvamisella sekä sillä seikalla, että valtion päivähoitomaksujen alenemisesta kaupungille maksamaa 450 000 euron kompensaatiota ei ole ohjattu sivistystoimeen.

Talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto marraskuussa. Sitä ennen kaupunginhallitus saattaa vielä palauttaa talousarvioesityksen lautakunnalle uudelleen tutkittavaksi.

Teatterille esitetään lisäavustusta

Lautakunta esittää äänin 7 — 3 teatterille ensi vuodeksi 100 000 euron lisäavustusta ja vaatii teatterin toimintaa organisoitavaksi niin, että jatkossa ei lisäavustuksia tarvita.

Lautakunta esittää äänin 6 — 4 määräaikaisia opettajia palkattavaksi 12 kuukauden ajaksi eikä pelkästään lukuvuoden ajaksi. Tätä asiaa on palloteltu lautakunnan ja kaupunginhallituksen välillä jo pitkään.

Lisää rahaa esitetään myös perusopetuksen oppimateriaaleihin ja tietoteknisten laitteiden leasing-kustannuksiin.

Lautakunta esittää vapaa-aikatoimeen ja kulttuuritoimeen avustusrahoja enemmän kuin viranhaltijat. Siten avustusten leikkaus jäisi pienemmäksi. Uimahalliin lautakunta esittää lisättäväksi tuloja esimerkiksi lipunhintoja korottamalla tai suurempaa kävijämäärää tavoittelemalla.

Lautakunta leikkaisi lukioilta rahoja

Lukioiden menoista lautakunta esittää äänin 5 — 4 leikattavaksi 100 000 euroa. Tynkkynen perustelee leikkausta todeten, että lukioiden kustannukset ovat kasvaneet, vaikka Kerimäen lukion lakkauttamisen piti tuoda säästöjä.

Sivistyslautakunta äänesti koulujen lakkauttamisesta — Investointibudjeteissa varaudutaan kouluremontteihin

Lautakunta äänesti myös kouluverkosta. Karoliina Helander (sd.) esitti, että kouluverkkotyöryhmän keväällä hylkäämät virkamiesesitykset koulujen lakkauttamisesta toteutettaisiin.

Lakkautettavaksi lähivuosina esitettiin Kallislahden, Juvolan, Louhen ja Nätkin kouluja sekä Savonrannan yläkoulua. Valtuusto päätti syyskuussa, että kouluverkkoa ei karsita.

Helanderin esitys hylättiin äänin 8 — 3.

Koulujen kohtalo noussee joka tapauksessa keskusteltavaksi, kun talousarviota käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Tekninen lautakunta esittää lähivuosien investointibudjetteihin koulujen remonttirahoja oletuksella, että koulujen toiminta jatkuu.

Ensi vuodelle esitetään Nätkin koulun vuokraelementtikoulun perustusten tekemistä.

Uusimmat uutiset