Etelä-Savon TE-toimiston työttömyysluvut julki: työttömyys väheni maakunnassa yli tuhannella henkilöllä

Neljän kuukauden yrittäjyyskokeilusta vain muutama jäi yrittäjäksi.

Työvoimakoulutuksessa tarjottiin oppia erityisesti tuotannollisia työpaikkoja silmällä pitäen.
Työvoimakoulutuksessa tarjottiin oppia erityisesti tuotannollisia työpaikkoja silmällä pitäen.

Työttömien määrä aleni Etelä-Savossa selvästi vuoden 2018 aikana, ilmenee Etelä-Savon TE-toimiston tuoreista luvuista.

Joulukuun lopussa työttömiä oli 7 090 eli yli 1 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Naisten työttömyys aleni hieman miehiä enemmän. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 201 eli 17 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Myös pitkäaikaistyöttömyys jatkoi laskuaan. Se aleni Etelä-Savossa vuodessa 27 prosenttia. Vuoden 2018 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 1 600.

14 000 avointa työpaikkaa

Talouden hyvästä vauhdista kertoo se, että tarjolla oli työtilaisuuksia aiempaa enemmän. Etelä-Savon TE-toimistoon ilmoitettiin vuonna 2018 noin 14 000 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 1 100 eli 16 % enemmän kuin edellisvuonna.

Esimerkiksi rakennus-, korjaus- ja valmistustyön sekä prosessi- ja kuljetustyön työpaikkoja oli työnvälityksessä 45 % edellisvuotta enemmän. Työvoiman saantivaikeudet ovat lisääntyneet selvästi edellisvuodesta.

Vuonna 2017 avoimeksi tulleista uusista työpaikoista 74 % oli yrityksissä. Uusista avoimista työpaikoista 12 700 oli kiinteäpalkkaisia työpaikkoja, yrittäjäpaikkoja oli noin 300 ja provisiopalkkaisia työpaikkoja oli reilut 900.

Työllisyyttä hoidettiin 15 miljoonalla eurolla

Työllisyyden hoitoon käytettiin Etelä-Savossa viime vuonna 15 miljoonaa euroa. Tästä 3,4 miljoonaa euroa käytettiin työvoimakoulutukseen, noin 9,2 miljoonaa euroa palkkatukiin ja starttirahoihin ja noin 1,4 miljoonaa euroa valmennus- ja arviointipalveluihin.

Lisäksi työllisyyden kehitystä tuettiin ESR-hankkeissa palkkatuella lähes 0,5 miljoonalla eurolla. Palkkatukijaksoja alkoi vuoden 2018 aikana noin 1 500, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna.

Starttirahalla yritystoiminnan aloitti 134 henkilöä eli selvästi edellisvuotta vähemmän.

Tämä johtunee siitä, että vuonna 2018 työttömyysturvaa saavilla asiakkailla on ollut mahdollisuus neljän kuukauden yrittäjyyskokeiluun. Tätä mahdollisuutta hyödynsi vuoden mittaan lähes 100 asiakasta. Päätoimiseksi yrittäjyys on muuttunut lyhyellä aikavälillä vain muutamilla heistä.

2 800 kouluttautui TE-toimiston tuella

Yli 2 800 työnhakija-asiakasta kouluttautui TE-toimiston tuella. Heistä työvoimakoulutuksen aloitti noin 1 400. Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa painottuivat rakennusala, metalliala, myyntityö sekä yrittäjyys. Koulutustarjonnalla on pyritty vastaamaan erityisesti tuotannollisten alojen työmarkkinoiden vilkastumiseen.

Lisäksi noin 1 400 työnhakijaa aloitti omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella. Kaikkiaan koulutuksen aloittaneita oli noin 500 vähemmän kuin edellisvuonna.

Työnhakuvalmennuksiin osallistuvien määrä kasvoi edellisvuodesta yli 50 prosenttia. Suurelta osin aktiivimallin vaikutuksesta yli 35-vuotiaiden osallistujien määrä lähes kolminkertaistui.

Maahanmuuttajakoulutuksissa opiskelijoita oli vähemmän kuin edellisvuonna.