Yt-neuvottelut: Savonlinnan kaupunki arvioi lomauttavansa koko henkilöstönsä kolmeksi viikoksi vuosittain tai sanovansa irti enintään 40 ihmistä, jos vapaaehtoiset säästöt eivät tuota tulosta

Tarjolla myös säästövapaita ja lomarahan leikkaamista. Enintään 150 ihmisen arvioidaan siirtyvän osa-aikatyöhön. Säästöjä voidaan yt-neuvotteluissa etsiä henkilöstömenojen lisäksi myös muista toimintamenoista.

Savonlinnan kaupunki tarjoaa työntekijöilleen irtisanomisia tai lomautuksia, jos valtuuston päättämiä henkilöstösäästöjä ei muutoin saada toteutettua.

Mahdolliset irtisanomiset ja osa-aikaistamiset toteutettaisiin toukokuun alun ja lokakuun lopun välisenä aikana tänä vuonna. Mahdolliset lomautukset toteutettaisiin tämän vuoden kesäkuusta vuoden 2022 loppuun.

Kaupunki arvioi lomauttavansa koko henkilöstönsä kolmeksi viikoksi joka vuosi. Irtisanottavia olisi enintään 40.

Kaupunginhallitus päätti neuvotteluesityksen antamisesta maanantaina. Esitys tuli julkiseksi torstaina. Tiistaina ja keskiviikkona asiasta tiedotettiin henkilöstölle.

Muiden keinojen kuin irtisanomisten tuomat säästöt kartoitetaan huhtikuun puoleen väliin mennessä

Vapaaehtoisten henkilöstösäästöjen ja lomautusten tuomat säästöt kartoitetaan huhtikuun puoleen väliin mennessä.

Vapaaehtoisina säästötoimina ovat vapaaehtoiset säästövapaat, vapaaehtoinen osa-aikatyöhön siirtyminen, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi sekä lomarahojen leikkaaminen.

Vapaaehtoiset säästövapaat ja lomarahan vapaaksi vaihtamiset esitetään otettavaksi huomioon kyseisen henkilön lomautuksen pituudesta päätettäessä.

Jos vapaaehtoiset järjestelyt eivät tuo tarpeeksi säästöjä, kaupunki harkitsee, että eläkkeelle jäävien tilalle ei palkata uusia työntekijöitä, jos lähtijän tehtävät voidaan järjestää muulla tavoin.

Samoin kaupunki harkitsee, että määräaikaisuuksia ei jatketa, jos siihen ei ole ehdottoman pakottavaa syytä.

Lisäsäästöt tulevat sen päälle, että väkeä vähennetään 49 henkilötyövuodella eläköitymistä hyödyntäen

Kaupunginvaltuuston päättämät lisäsäästöt tulevat sen päälle, että henkilöstöä vähennetään eläköitymistä hyödyntäen 49 henkilötyövuodella vuosina 2019—2022.

Kuluvan vuoden lisäsäästö on 300 000 euroa, joka valtuuston päätöksen mukaan pitää toteuttaa eläköitymistä hyödyntämällä, määräaikaisuuksia vähentämällä tai vapaaehtoisilla toimilla.

Vuosina 2020—2022 lisäsäästö on 1,5 miljoonaa euroa vuodessa siten, että palkkatukityöllistäminen ei vaarannu.

Säästöjä voidaan etsiä myös toimintamenoista

Kaupungin yt-neuvotteluesitykseen on kirjattu myös vaihtoehtoiset säästöt, joita voidaan henkilöstöjärjestöjen esitysten perusteella etsiä toimintamenoista.s

Valtuustoryhmät ovat sopineet, että säästöjä voidaan henkilöstömenojen lisäksi etsiä myös muista toimintamenoista.

Kuluvan vuoden talousarviota viime vuonna käsiteltäessä kaupunginjohtaja Janne Laine esittikin nimenomaan toimintamenoleikkauksia, jotka kaupunginhallituksen ja valtuuston enemmistö käänsivät henkilöstömenosäästöiksi.

Juttua täydennetty kello 13.15.

Juttua täydennetty 13.33. Säästöjä voidaan henkilöstömenojen lisäksi etsiä myös muista toimintamenoista.

Lisätty klo 16.26. kolmen viikon lomautukset olisivat vuosittain.

Kello 16.52 korjattu sanamuotoja kaupungin tiedotteen perusteella. Tiedotteen mukaan virkojen täyttäättä jättämistä ja määräaikaisuuksien vähentämistä harkitaan, jos vapaaehtoiset toimet eivät tuo riittävää tulosta.