Enonkosken kunta käynnistää yt-neuvottelut – Tehtävänkuvat muuttuvat koronaepidemian takia

Neuvotteluissa selvitetään, mitä muuta osaamista kenelläkin työntekijällä on

Tuija Pauhu

Kunnanjohtaja Minna Laurio kertoo, että toisissa paikoissa töitä on paljon ja joissakin paikoissa työnteko estyy koronaepidemian takia annettujen rajoitusten takia. Yt-neuvotteluissa jaetaan työtehtäviä uudelleen.
Kunnanjohtaja Minna Laurio kertoo, että toisissa paikoissa töitä on paljon ja joissakin paikoissa työnteko estyy koronaepidemian takia annettujen rajoitusten takia. Yt-neuvotteluissa jaetaan työtehtäviä uudelleen.

Enonkosken kunta aloittaa yt-neuvottelut koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Kunnanhallitus päätti asiasta tiistaina.

Valtioneuvoston määräyksestä kunta on sulkenut useita toimintojaan, esimerkiksi kirjaston, nuorisotilan ja liikuntatalon.

Kunnanjohtaja Minna Laurio toteaa, että joissakin työyksiköissä työnteko estyy kokonaan. Toisaalta joissakin yksiköissä palveluntarve ja työmäärä lisääntyvät.

Laurio korostaa, että yt-neuvottelut liittyvät tehtävänkuvien muutokseen.

– Jokaisen tehtävänkuva käydään läpi ja selvitetään, mitä muuta osaamista kenelläkin on. Näin rakennetaan varajärjestelmää esimerkiksi sairaslomien varalta. Muitakin sairauksia on liikkeellä kuin koronaa.

Irtisanomiset eivät Laurion mukaan ole yt-neuvottelujen tavoitteena. Lomautuksista hän ei vielä osaa sanoa varmasti mitään. Ensisijaisesti lomautuksiin ei kuitenkaan pyritä.

– Esimerkiksi opetustoimessa työtä on tavallista enemmän, kun on siirrytty etäopetukseen ja yhteydenpito perheisiin tiivistyy. Opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien työpanos tarvitaan siellä.

– Meidän päivähoito on pieni yksikkö, ja valtioneuvoston linjauksen mukaan päiväkotiryhmiä ei saa yhdistää lasten vähentyessä. Jos siellä tulee henkilöstön sairastumisia, vaikka muuhunkin kuin koronaan, on voitava jostain siirtää kelpoista henkilökuntaa avuksi, Laurio havainnollistaa.

– Siivoushenkilöstön on tärkeä pitää erityisen puhtaana tilat, joissa toiminta jatkuu. Lisäksi aloitettiin kunnan tilojen kausisiivoukset.

Enonkosken kunnan palveluksessa on 55–60 työntekijää.

Yhteistyötoimikunnan kokous kävi poikkeusolojen tilannetta alustavasti läpi 23. maaliskuuta. Seuraava neuvottelu on 30. päivänä.

Kunnanhallitus piti tiistaina kokouksensa puhelinkokouksena, jossa kaikki hallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto olivat yhtä aikaa läsnä. Jos koronatilanne jatkuu ennallaan tai vaikeutuu, niin Enonkosken kunnassa toimielinten kokoukset pidetään toistaiseksi etäkokouksina.

Enonkoskella perustettiin vapaaehtoisrinki auttamaan yli 70-vuotiaita ja riskiryhmiin kuuluvia asioinnissa

Laurio muistuttaa, että koronaviruksen ehkäisyssä edelleen ensisijainen ohje on noudattaa hyvää käsihygieniaa ja vähentää kodin ulkopuolisia kontakteja. Erityisesti yli 70-vuotiaitten ja riskiryhmään kuuluvien pitäisi välttää kontakteja.

– Tämä voi tuntua kohtuuttomalta vaatimukselta, mutta näillä toimenpiteillä pyritään estämään viruksen leviäminen ja terveydenhuollon resurssien ylikuormittuminen, Laurio sanoo.

Enonkoskella on perustettu vapaaehtoisista toimijoista muodostettu ”Mie autan” -rinki, joka auttaa yli 70-vuotiaita ja riskiryhmään kuuluvia kauppapalvelussa tai apteekkiasioinnissa. ”Mie autan”-ringin vastuuhenkilö on Kari Turunen, puh. 0500 155107, jolta saa lisätietoa asiasta.

Kunnanjohtajan toive: Lukekaa ohjeita niillekin, jotka eivät seuraa Internetiä

Enonkosken kunnan internet-sivulta ja Facebookista löytyy ajantasainen tieto korona-asioista, jotka vaikuttavat kuntalaisiin ja kunnassa vieraileviin.

Kunnanjohtaja Laurio toivoo, että ystävät ja naapurit lukisivat tiedotteet, vaikka puhelimessa niille läheisille tai toisille naapurille, joilla ei ole mahdollisuutta seurata sähköisiä tiedotuskanavia.