Terveysliikunta sai tukea Etelä-Savossa — Esli sai eniten, euroja myös Savonlinnan seurakunnalle

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea neljälle terveysliikuntahankkeelle Etelä-Savoon. Tyypillinen tuki oli 1000 — 2000 euroa.

Taru Hokkanen

Terveysliikunta sai tukea Etelä-Savossa — Esli sai eniten, euroja myös Savonlinnan seurakunnalle

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea neljälle terveysliikuntahankkeelle Etelä-Savoon. Tukea myönnettiin yhteensä 21 200 euroa.

Etelä-Savon Liikunnalle Eslille myönnettiin 15 500 euroa alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. Kyyhkylä sai 2 500 euroa hoitotyötä tekevien lajikokeilujen järjestämiseen.

Mikkelin seudun omaishoitajien ja läheisten yhdistykselle myönnettiin 1 200 euroa omaishoitajien liikuntaryhmien järjestämiseen.

Savonlinnan seurakunta sai 2 000 euroa henkilöstön liikunnan toteuttamiseen.


Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa.

Vuoden 2018 ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia tuli yhteensä 278 kappaletta eri puolilta Suomea. Tukea myönnettiin 116 hankkeelle yhteensä 426 100 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 — 2000 euroa.

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2018.