Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipiste sai Vuoden metsäteko -palkinnon

Savonlinnan Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipiste palkittiin sen ansioista kytkeä metsä monin tavoin opetukseen.

Saimaan Metsänhoitajat ry

Saimaan Metsänhoitajat ry:n puheenjohtaja Teijo Nikkanen luovuttaa  Vuoden Metsäteko -palkinnon apulaisrehtori Sanna Metsälälle.
Saimaan Metsänhoitajat ry:n puheenjohtaja Teijo Nikkanen luovuttaa Vuoden Metsäteko -palkinnon apulaisrehtori Sanna Metsälälle.

Saimaan Metsänhoitajat on päättänyt jakaa Vuoden Metsäteko Saimaan alueella-palkinnon Savonlinnan Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteelle. Palkinto on suuruudeltaan 500 euroa. Palkinto luovutettiin yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä lauantaina 23. marraskuuta.

Heikinpohjan koulu on ollut rakentamassa metsään kytkeytyvää opetusta ja sen opettajat ovat olleet mukana hankkeissa, joissa opetus viedään metsään ja metsä toimii oppimisympäristönä. Heikinpohjan koulun luokat ovat koulun lähimetsien lisäksi tehneet opintoretkiä lähistöllä oleviin metsäkohteisiin, muun muassa Metsämuseo Lustoon ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusmetsään.

Yhteisenä tavoitteena on oppilaitten metsätietämyksen ja luontosuhteen edistäminen ja kehittäminen. — Eero Kovanen

Heikinpohjan koulu hyödyntää lähimetsää oppimisympäristönä. Koulu sijaitsee Kuninkaankartanonmäellä. Koulun välittömässä läheisyydessä on puistometsää ja ranta. Metsäluontokohteita käytetään säännöllisesti opetukseen, kasvatukseen ja liikuntaan sekä virkistykseen eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

— Haluamme olla mukana luomassa uusille sukupolville myönteistä asennetta paikallista rikkautta, metsää kohtaan, sanoo apulaisrehtori Sanna Metsälä tiedotteesta.

Koulun painopistealueena on lukuvuonna 2019 liikkuminen, lukeminen sekä luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen (kestävä elämäntapa).

— Koulun aikuisten yhteisenä tavoitteena on oppilaitten metsätietämyksen ja luontosuhteen edistäminen ja kehittäminen. Yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa suunnitellaan ja toteutetaan koulumetsän kehittämiseen liittyviä projekteja, kuten ulkoluokka, kertoo tiedotteessa koulun opettaja Eero Kovanen.

Myös puu materiaalina on keskeisessä osassa opetusta. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti paikalliset ominaispiirteet tulisi tuoda esiin koulujen opetustyössä. Heikinpohjan koulun käsityöopetus ja teknologiakasvatus haluaa painottaa puumateriaalien käyttöä. Esimerkiksi teknologiakasvatuksessa mallinnetaan 3D-tulosteita, jotka tulostetaan puufilamentilla. Kovien materiaalien käsitöiden yhteydessä painotetaan alueellisen puujalostustuotannon materiaaleja; vaneria, lämpökäsiteltyä puuta ja muita sahatuotteita.

Saimaan Metsänhoitajat ry on Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n alueellinen yhdistys, johon voivat liittyä jäseniksi metsätieteellisen tutkinnon suorittaneet sekä muut alalla toimivat korkeakoulutetut henkilöt. Yhdistys vaalii alueen metsänhoitajien yhteisöllisyyttä, tukee heidän jatkuvaa ammatillista kehittymistään ja ylläpitää metsämiesperinteitä.