Kalatalousalueiden määrä vähenee sadalla 2019 — Savonlinnaan jää noin kolme aluetta ja Enonkoski-Heinävesi omanaan

Aluejakoa on vastustettu ainakin Paasselän alueella Orivedellä — Uudessa jaossa se kuuluu Joensuun yli yltävään alueeseen.

Maanmittauslaitos

Kalatalousalueet kasvavat ja niiden määrä putoaa noin puoleen nykyisestä vuoden 2019 alussa.

Ely-keskukset ovat vahvistaneet kalatalousalueiden uudet rajat.

Kalavarojen kestävän käytön ohjaamiseksi vuoden 2019 alussa perustetaan yhteensä 118 kalatalousaluetta nykyisten 220 alueen tilalle.

Etelä-Savossa on tällä hetkellä 21 kalatalousaluetta ja uudistuksen jälkeen noin puolet vähemmän.

Noin puolet siksi, että uudet alueet eivät enää noudata hallinnollisia maakuntarajoja, vaan ne on määritelty kalakantojen käytön ja hoidon kannalta järkevällä tavalla ja esimerkiksi vaelluskalojen tarvitsemia kokonaisuuksia ajatellen.

Savonlinnan vesille alueita jää kolme. Karkeasti ottaen ne ovat Puruvesi sekä Savonlinnan keskustan etelä- ja pohjoispuoliset alueet. Pohjoinen alue ulottuu Varkauteen ja eteläinen Sulkavalle sekä Puumalan rajalle asti.

Enonkosken ja Heinäveden välisille vesille jää oma alueensa ja osa Rantasalmesta kuuluu Joroisten kanssa yhteiseen alueeseen.

— Tässä on maakuntarajat unohdettu ja saatu aikaan järkeviä kokonaisuuksia. Esimerkiksi Puruvesi on oma alueensa. Asioiden hoitaminen on helpompaa, ja saadaan esimerkiksi vaelluskalojen kannalta toimivia kokonaisuuksia, tiivistää uudistuksen kalastusbiologi Timo Turunen Pohjois-Savon ely-keskuksesta.

Joitakin vääntöjä uudesta aluejaosta on käyty. Ely-keskuksissa arvioidaan, että valituksiakin voi tulla.

— Paasselän alueella Orivedellä Savonrannalla esitystä on vastustettu ja uutta aluetta pidetty liian isona, tietää kalatalousasiantuntija Seppo Reponen Etelä-Savon ely-keskuksesta.

Savonrannan kirkonkylän koillispuoliset vedet kuuluvat uudessa jaossa alueeseen, joka yltää Joensuuhun ja Enoon asti.

Reponen muistuttaa, että aluejako on tehty yhteistyöryhmien esitysten pohjalta.

— Se on siis valmisteltu paikallisella tasolla ja yksimielisyys on ollut suuri, mutta eihän koskaan voi kaikkia miellyttää. Toisinaan pelätään oman vaikutusvallan vähenemistä.

Jako tehdään uuden kalastuslain perusteella. Alueet muodostetaan kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta.

Kalatalousalueiden ensimmäisiä tehtäviä on laatia käyttö- ja hoitosuunnitelmat.

Lisäksi kalatalousalueet edistävät vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Uudet kalatalousalueet perustuvat kalatalouden yhteistyöryhmien esityksiin ja niistä annettuihin lausuntoihin.

Suomessa toimii kymmenen ely-keskusten asettamaa alueellista kalatalouden yhteistyöryhmää.

Yhteistyöryhmissä ovat olleet nykyisten kalastusalueiden edustajat ja suuri joukko kalatalouden toimijoita ja sidosryhmien edustajia.

Päätökset ja karttapalvelu sekä yhteistyöryhmien esitykset ja esityksistä annetut lausunnot löytyvät tästä.

Uusi aluejako löytyy tästä.