Miksipä Savonlinna ei jatkossa rakentaisi suunnitelmallisesti itsestään positiivista kuvaa? — Tarkastuslautakunta patistaa kaupunkia työskentelemään ponnekkaammin yliopistollisen toiminnan jatkamiseksi Savonlinnassa

Jaana Hänninen

Tarkastuslautakuntaan kuuluvat Mikko Jantunen (kesk. seisaallaan vas.), Tapani Hannonen (kd.), Stephen Condit (vihr.), Marjut Loikkanen (sd.),  Lauri Tiainen (sd.), Merja Kiesiläinen (sd.), Teija Ronkanen (kok. istuallaan vas.), Marja Sisko Nousiainen (kesk.) ja lautakunnan puheenjohtaja Markku Nousiainen (sd.).
Lisäksi lautakuntaan kuuluvat varapuheenjohtaja Esa Valkonen (vas.) ja jäsen Merja Immonen (kesk.), jotka kiirehtivät muihin tehtäviin lautakunnan tiedotustilaisuuden päättyessä ennen valokuvausta.
Tarkastuslautakuntaan kuuluvat Mikko Jantunen (kesk. seisaallaan vas.), Tapani Hannonen (kd.), Stephen Condit (vihr.), Marjut Loikkanen (sd.), Lauri Tiainen (sd.), Merja Kiesiläinen (sd.), Teija Ronkanen (kok. istuallaan vas.), Marja Sisko Nousiainen (kesk.) ja lautakunnan puheenjohtaja Markku Nousiainen (sd.). Lisäksi lautakuntaan kuuluvat varapuheenjohtaja Esa Valkonen (vas.) ja jäsen Merja Immonen (kesk.), jotka kiirehtivät muihin tehtäviin lautakunnan tiedotustilaisuuden päättyessä ennen valokuvausta.

Savonlinnan tarkastuslautakunta tahtoo, että kaupunki jatkossa rakentaa viestinnässään suunnitelmallisesti positiivista kaupunkikuvaa.

Kielteisten uutisten sijaan lautakunta ehdottaa painotettavaksi viihtyisää ympäristöä, kulttuuripalveluita ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa sekä elämänlaatua ja asumisympäristöä.

Lautakunta huomauttaa, että kaupunki ei viime vuonna tehnyt markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa, vaikka piti.

— Toivottavasti asia korjaantuu tänä vuonna, kun on saatu tiedottaja, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Markku Nousiainen (sd.).

Lautakunta on tyytyväinen alueen yhteiseen Saimaalle.fi-rekrytointikampanjaan, joka alkoi tämän vuoden alussa. Rekrytointisivusto lisää Savonlinnan alueen työpaikkojen näkyvyyttä koko maassa.

Kesäkuussa valittu uusi tarkastuslautakunta jätti vuoden 2017 tilinpäätöstä koskevan kertomuksensa valtuuston puheenjohtajistolle maanantaina.

Onko yliopistokoulutuksen jatkumiseksi ponnisteltu riittävästi?

Tarkastuslautakunta kysyy, onko kaupunki riittävän tehokkaasti selvittänyt mahdollisuuksia yliopistotoiminnan jatkamiseksi Savonlinnassa opettajankoulutuksen siirryttyä Joensuuhun.

Etelä-Savon tiedeseuralla on kehitteillä malli, jossa kesäyliopisto yhdessä muiden yliopistojen kanssa jatkaisi yliopistollista toimintaa kaupungissa. Malliin liittyy myös tutkimus- ja start up -toimintaa.

— Kaupunki on nimellisesti kannustanut tätä toimintaa. Lautakunnan kysymys kuuluu, onko kaupunki riittävästi auttanut tiedeseuraa tavoitteen edistämisessä. Näytöt eivät tällä hetkellä ole hyvät. Toivomme, että kaupunki toimisi ponnekkaammin, jotta yliopistotoiminta jatkuu ja kehittyy, kertoo lautakunnan jäsen Stephen Condit (vihr.).

Kaupungilla on omakin hanke yliopistokoulutuksen edistämiseksi.
Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkusen vetämässä hankkeessa kehitetään maksullista, kansainvälistä täydennyskoulutusta muun muassa kiinalaisille ja venäläisille. Tarkastuslautakunta haluaa kuulla, miten Kankkusen hanke etenee.

Elinkeinotoimintaan halutaan lisäpotkua

Lautakunta vaatii lisäpotkua elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja työllisyydenhoitoon.

Elinkeinopalvelut siirtyivät viime  vuoden alussa kaupungin omiin käsiin.

Elinkeinohankkeiden hallinnointi jäi Yrityspalvelut Oy:n sijaan perustetulle Hankekehitys Oy:lle, jonka vuosi oli vaikea. Lautakunta kysyy, onko Hankekehitys Oy:n nykyinen toimintamuoto tarkoituksenmukainen.

Lautakunta ihmettelee, eikö kaupungin omasta organisaatiosta löydy enempää kohteita työllistettäville. Pitkäaikaistyöttömistä maksettavat kelan ”sakkomaksut” pienenivät viime vuonna vain 72 000 euroa.

Lautakunta kyselee, missä jamassa on jo vuosien ajan valmisteltu strateginen yleiskaava, miksi kauppatorin kaavoitus ei ole alkanut ja miksi Brahenkadun ja entisen postitalon väliin ei ole kaavoitettu puistoa, kuten valtuusto käski jo maaliskuussa 2017.

Tarkastuslautakunta haluaisi kaikkien ehtivän kirjastoon

Tarkastuslautakunta ehdottaa kirjastojen aukioloaikojen pidentämistä, jotta mahdollisimman monet ehtisivät kirjastoon.

Lautakunta ehdottaa myös, että kaupunki edistäisi terveyttä tukemalla liikuntaa yhteistyössä paikallisten toimijoitten kanssa esimerkiksi sarjalipuilla.

Lautakunta kannustaa kaupunkia kehittämään omaa toimintaansa keräämällä kuntalaispalautetta ja hyödyntämällä sitä.

Kaupungin henkilöstömäärää ei voi nitistää enää yhtään

Kaupungin henkilöstömäärä on tarkastuslautakunnan mielestä jo ajettu minimiin.

Lautakunta kannustaakin tarkastelemaan henkilöstörakenteeseen liittyviä riskejä kriittisesti.

— Hiljaisen tiedon pitäisi siirtyä uusille tekijöille. Se ei onnistu, jos uusi henkilö tulee sisään samalla ovenavauksella, kun entinen lähtee, lautakunnan puheenjohtaja Markku Nousiainen sanoo.

Lautakunta muistuttaa, että kaupungin on jatkettava talouden sopeuttamista ja varauduttava kiristyvään talouteen.

— Verotulojen arvioidaan opettajankoulutuksen loppumisen takia alenevan noin 1—1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kaikkia lakkauttamiseen liittyviä muutoksia ei ole vielä edes tiedostettu, Nousiainen sanoo.

Myös sote-ja maakuntauudistus tuo muutoksia kuntien talouteen ja esimerkiksi sote-kiinteistöjen omistukseen.

Riskejä liittyy myös kaupunkikonsernin toimintaan. Kaupungin konsernitaseessa oli vuoden 2017 lopussa alijäämää 1,7 miljoonaa euroa.
Nykyisin kriisikuntakriteerejä tarkastellaan koko kuntakonsernin luvuista. Ei riitä, että peruskunnalla on pää pinnalla.

Mikä tarkastuslautakunta on?

Tarkastuslautakunta on valtuuston asettama toimielin, jonka tehtävänä on valvoa, ovatko kaupunginhallitus ja viranhaltijat toteuttaneet valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.
Valtuusto keskustelee arviointikertomuksesta parin viikon kuluttua maanantaina. Kaupunginhallituksen ja toimialojen on vastattava lautakunnan esittämiin kysymyksiin syyskuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto käsittelee myös tilinpäätöstä

Kaupunginvaltuusto käsittelee 4. kesäkuuta kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2017.
Tilintarkastajalla ei ole huomautettavaa tilinpäätöksestä.
Kaupungin tilinpäätös oli 3,8 miljoonaa ylijäämäinen. Vanhat alijäämät on katettu ja kaupungin taseessa oli vuodenvaihteessa 1,2 miljoonaa euroa ylijäämää.
Savonlinnan kuntakonsernin tilinpäätös kaupunkiomisteiset yhtiöt mukaan lukien oli 3,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Konsernitaseessa oli vuodenvaihteessa 1,7 miljoonaa euroa alijäämää.

Uusimmat uutiset