Savonlinnan ja Mikkelin kaupunginjohtajilta yhteinen sopimusesitys Etelä-Savon sotesta – Tavoitteena kaksi erikoissairaanhoidon päivystävää keskussairaalaa

Janne Laine ja Timo Halonen: Nyt muodostetaan yhteinen tahtotila, päätökset tekee uusi sote-maakunta.

Timo Seppäläinen

Kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo, että nyt luodaan vahva tahtotila molempien maakunnan sairaaloiden säilymisestä.
Kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo, että nyt luodaan vahva tahtotila molempien maakunnan sairaaloiden säilymisestä.

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen ja Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine vetoavat Mikkelin sairaanhoitopiiri Essoteen sekä Savonlinnan sairaanhoitopiiri Sosteriin, että Kysin kanssa neuvotellaan siitä, kuinka Etelä-Savossa voidaan säilyttää kaksi erikoissairaanhoidon päivystävää keskussairaalaa.

Kaupunginjohtajat uskovat, että yhteisellä näkemyksellä vahvistetaan lisäksi koko Itä-Suomen sairaanhoidon erityisvastuualueen (Erva) yhteistyötä ja tulevaisuutta.

Kaupunginjohtajat ovat laatineet yhteisen sopimusesityksen neuvotteluiden pohjaksi, ja se tulee niin Savonlinnan kuin Mikkelin kaupunginhallitukseen käsittelyyn ensi maanantaina.

Laine sanoo, että neuvotteluesitys pohjautuu kesäkuun 29. päivä Savonlinnan kaupunginhallituksen tekemään yksimieliseen päätökseen käynnistää neuvottelut Mikkelin, Essoten ja Sosterin kanssa.

Vaatii muutoksia terveydenhuoltolakiin

Mikkelin ja Savonlinnan kaupunginhallitukset saavat käsiteltäväkseen esityksen, jossa Etelä-Savon sote-maakunnassa olisi kaksi ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä ylläpitävää keskussairaalaa, toinen Mikkelissä ja toinen Savonlinnassa.

Maakunnan synnytyssairaala jatkaisi Mikkelissä.

Lisäksi kaupunginjohtajat esittävät, että maan hallitukselle tehdään muutosesitys terveydenhuoltolain linjaukseen niin, että kaikissa maan keskussairaaloissa on ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystystoiminta, Savonlinna mukaan lukien. Myös keskittämisasetusta tulee kaupunginjohtajien esityksen mukaan lieventää siten, että tämä mahdollistuu.

Kysymykseen, mitä tapahtuu, jos lakimuutosesitykset eivät mene läpi, Laine muistutti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) lupauksesta, jonka mukaan Savonlinnan keskussairaalan säilymisen puolesta on mahdollista tehdä erityisratkaisuja.

Savonlinnasta hallinnollinen keskus

Työnjako pitää kaupunginjohtajien mukaan suunnitella niin, että uudessa Etelä-Savon sote-maakunnassa sairaaloiden välillä yhteenlasketut volyymimäärät pysyvät nykytasolla. Tämä turvaisi molemmissa sairaaloissa riittävän määrän sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelupaikkoja sekä sairaaloiden työntekijämäärät nykyisessä suhteessa.

Hallinnolliseksi keskuskaupungiksi esitetään Savonlinnaa, jolloin sote-maakunnan ylin johto esikuntineen sijoittuisi Savonlinnaan. Sen sijaan terveyspalvelujen johto olisi Mikkelissä.

Sote-maakunnan valmisteluhallituksen puheenjohtajuus tulisi kaupunginjohtajien esityksessä myös Savonlinnaan.

Vesa Vuorela

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen uskoo esityksen läpimenoon kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina.
Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen uskoo esityksen läpimenoon kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina.

"Kyllä se tekee Mikkelin nöyräksi"

Kaupunginjohtaja Halonen uskoo, että mahdollisuudet esityksen läpimenoon Mikkelin kaupunginhallituksessa ovat hyvät, vaikka kipupisteitäkin voi löytyä.

– Uskon, että luottamushenkilöt ovat valmiita tähän ratkaisuun niin kaupunginhallituksessa kuin Essotessa. Asiasta on keskusteltu paljon.

Halonen myönsi myös huolensa siitä, että Etelä-Savon maakunta todennäköisesti hajoaisi, jos Itä-Savo siirtyy Pohjois-Savoon.

– Kyllä se tekee Mikkelin nöyräksi, Halonen kommentoi.

Kaupunginjohtajien esityksessä Mikkeli ja Savonlinna lupaavat lisäksi tukea toisiaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa siten, että molemmissa säilyy vuoden 2023 mukainen opiskelijamäärä. Mikkelissä oppilasmäärä on tuolloin noin 3 700 ja Savonlinnassa noin 1 400.

Kysin tehtävä tukea sairaaloiden toimintaa

Laine ja Halonen perustelevat tekemäänsä sopimusesitystä sillä, että Kys-yhteistyötä on heidän mukaansa mahdollista toteuttaa myös Mikkeli–Savonlinna-mallissa. Kaupunginjohtajien mukaan Kysin tehtävä on Erva-alueen johtavana sairaalana tukea molempien sairaaloiden toimintaa osallistumalla työnjaon kehittämiseen sekä turvaamalla lääkäreiden saatavuus.

– Mikkelin, Savonlinnan ja Kysin sairaaloiden välistä yhteistyötä on tarkoitus kehittää siten, että laadukkaat hoitoketjut sairaaloiden välillä toimivat niin, että potilaat saavat parhaan mahdollisen palvelun ja potilasturvallisuus on taattu, Laine ja Halonen esittävät.

Kaupunginjohtajien esitys perustuu myös siihen näkemykseen, että Etelä-Savon maakunnan hajoaminen vaarantaisi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Savonlinnan kampuksen tulevaisuuden ja voisi lisäksi aiheuttaa ongelmia Ammattiopisto Samiedun toiminnalle, kun EU-rahoitusmahdollisuudet pienenisivät merkittävästi.

Xamkissa ja Samiedussa on yhteensä noin 3 000 opiskelijaa mukaan lukien Xamkin saamat lisäkoulutuspaikat.

Puheenjohtajat Torikka ja Seppälä tyytyväisiä

Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka (kesk.) ja Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) tukevat yhdessä lähettämässään tiedotteessa Laineen ja Halosen neuvotteluesitystä.

– Kaupunginjohtajien esittämällä ratkaisulla pystytään turvaamaan sekä Savonlinnan että Mikkelin keskussairaaloiden toiminta päivystyssairaalana tulevaisuudessa. Ratkaisuesitys on tärkeä kaupunkimme elinvoimaan, EU-rahoitukseen ja koulutukseen liittyvien toimintojen turvaamiseksi. Maakuntavaihdoksessa ne voisivat vaarantua, Kirsi Torikka sanoo.

Arto Seppälän mukaan Mikkelillä on vahva tahto jatkaa neuvotteluita ja löytää hyvä ratkaisu molemmille kaupungeille.

– Ymmärrämme Savonlinnan huolen ja haluamme tehdä yhteistyötä Savonlinnan elinvoimaisuuden tukemiseksi. Toimivan sote-ratkaisun löytäminen on tärkeää koko Etelä-Savon elinvoimaisuuden varmistamiseksi, kehittämiseksi ja kasvattamiseksi, Seppälä sanoo.

Stenberg: Kuopio yhä vahvin vaihtoehto

Savonlinnan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Eija Stenberg (sd.) sanoo, että Pohjois-Savo on edelleen vahvin vaihtoehto Savonlinnan sote-suunnaksi.

Mikkelin ja Savonlinnan kaupunginjohtajien esitys ei Stenbergin mukaan muuttanut tilannetta.

Stenbergin mielestä torstaina julkisuuteen tullut Kuopion kaupungin kuulemismuistio ei myöskään anna aihetta lakata pyrkimästä Pohjois-Savoon. Stenberg toteaa, että Kuopiota neuvottelussa edustaneitten ihmisten on pitkään tiedetty vastustavan Savonlinnan seudun siirtymistä Pohjois-Savoon. Muunkinlaisia ajatuksia Kuopiossa on, eikä kuulemiseen osallistuneita Stenbergin tietojen mukaan evästetty esimerkiksi kaupunginhallituksessa.

Uusimmat uutiset