Leppä tietää kaupan kohta älähtävän — yksi erävoitto on jo ministeritaipaleella

Reiluuttamisen säädökset ovat ministeriössä valmisteilla.

Jaakko Avikainen

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kertoo omien puintien olevan vielä kesken.
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kertoo omien puintien olevan vielä kesken.

Ruokaketjun tulonjaosta pitää tulla viljelijälle oikeudenmukaisempi, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).
Syksyn aikana Lepän pöydältä lähtee esitys siitä, miten tuottajat saavat suuremman osuuden elintarvikkeiden hinnasta.
— Säädöksiä on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä elintarvikeketjun reiluuttamiseksi niin, että reilu markkinatalous voi toimia, kertoo Leppä.


Puolellakaan sanalla ministeri ei vielä suostu valaisemaan, millaisia ohjauskeinoja on valmisteilla.
Kaupan katteille saatetaan mennä, sillä Leppä ennakoi säädösten vastaanottoa:

— Minua on kaupan taholta jo arvosteltu, ja selvää on, että kauppa älähtää myös nyt. Mutta jos reilulla tavalla toimitaan elintarvikeketjussa puolin ja toisin, ei sen pitäisi olla ongelma millekään taholle.
— Tällä hetkellä näin ei toimita, ja se näkyy myös viljelijöiden kukkarossa.

Leppä sanoo, että alkutuottajien ahdinkoa pitää kiireesti helpottaa.
Leppä on kansanedustajavuosina sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana opittu tuntemaan kotimaisen ruoantuotannon ja tuottajien puolustajana sekä kaupan hinnanalennuskampanjoiden herkeämättömänä vastustajana. Tiukka linja johtaa helposti tarkkailuun, josko valtioneuvoston jäsenenä puheet muuttuvat siloitelluiksi. Niin ei tunnu käyneen.

Leppä korostaa laajempaa näkökulmaa, sitä ettei kyse ole vain viljelijöiden edunvalvonnasta.
— En minä tätä kiiluvasilmäisesti aja, mutta markkinatalouden pitää toimia koko ketjussa.
— Kaikki ovat huolissaan, mutta mitään ei tapahdu. Esimerkiksi huoltovarmuudesta vastaavat tahot ovat kiinnittäneet huomiota tilojen heikkoon kannattavuuteen. Uudet investointeja ei tapahdu, jos kannattavuus ei lähde paranemaan.

Tämänsyksyisenä huolenaiheena on lisäksi puintien viivästyminen.
Ongelma on pertunmaalaiselle maanviljelijälle myös omakohtainen. Haastatteluhetkellä ministerin omat kaurat olivat vielä pellossa, ohrat sentään puitu.

Sateet ovat monin paikoin Suomessa vieneet peltojen kantokyvyn, ja sitä myöten tilojen taloudellinen kantokyky on entistä ahtaammalla.

Ainakin osittainen katovuosi häämöttää. Leppä ei silti halua ennakoida, tarvitaanko toimia ja keinoja tai onko resursseja, joilla tiloja mahdollisesti autettaisiin.
— Sitä on vielä liian aikaista arvioida.

Ministerinä oman tilan hoidolle jää kovin vähän aikaa.
— Traktorin pukille olen sentään joitakin kertoja ehtinyt. Työ vie kuitenkin ulkomaille keskimäärin ainakin kerran viikossa jo ministerineuvoston kokousten vuoksi, ja lisäksi pohjoismaisia kollegoita tavataan säännöllisesti.


EU:n metsien käyttöä koskevan linjauksen vahtiminen teetti vielä ylimääräistä reissua.
Leppä kertoo lentäneensä viime aikoina useasti suomalaisen metsäteollisuuden ja metsätalouden nimissä. Euroopan parlamentin viime viikolla hyväksymä linjaus Suomen metsien hiilinieluista ja hakkuiden kasvattamisesta osoitti Lepän mielestä, että vahva työ tuottaa tulosta.
— Viime viikkoina tuli tavattua todella paljon kollegoita, ja lopussa alkoi olla olla sellaista kuhinaa, että Suomelle myönteinen kanta voittaa. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen teki tässä ison työn.
— Erävoitto se oli, mutta maalissa ei vielä olla.

Kyse ei ole Lepän mukaan vain siitä, että puuta hakataan enemmän ja voidaan käyttää tehokkaasti. Hän näkee, että hiilen sidonta, puurakentamisen lisääntyminen tai älykkäiden tuotteiden kehittely onnistuvat samalla kuin metsiä hyödynnetään perinteisessä teollisuudessa. Leppä muistuttaa myös metsien hoidon todennäköisesti paranevan.
— Ja vasta sitten tulee energiaksi polttamisen muoto, kun kaikki muu hyödyntäminen on tehty ensin.

Lepän mielestä kaikki eivät vielä ole ymmärtäneet, miten isosta EU-tason ratkaisusta on kyse. Hän uskoo investointiuutisia tulevan lisää, jos parlamentin kanta tulee hyväksytyksi.
— Sellaista indikaatiota on ollut, että sijoittajat odottavat tätä päätöstä.

Tehtäväänsä Leppä sanoo todella mieluisaksi. Hallituskausi on yli puolessa välissä, mutta Lepän mukaan askaretta sektorilla riittää.
— Paljon asioita on vielä pöydällä, eikä tekeminen lopu kesken.

Pelkkää kurjuuden tunnelmaa Leppä ei halua lietsoa. Hän pitää esimerkiksi ruoan vientinäkymiä lupaavina.
— Tällä hallituskaudella on tehty merkittäviä vientiponnisteluja, ja elintarviketeollisuus on ilahduttavasti lisännyt keskinäistä yhteistyötä. Edistystä on tapahtunut.

Leppä viittaa selvitysmies Ilkka Mäkelän ministeriön toimeksiannosta tekemään raporttiin, jossa pidettiin vientiosaamisen puutetta keskeisenä ongelmana. Lepän mielestä vientiosaajien koulutusta pitääkin lisätä.
— Yhteistyötä kannattaa tehdä, ja esimerkiksi viranomaisia tarvitaan monessa maassa avaamaan ovia ja osoittamaan varmuutta, että tuotteet ovat puhtaita ja turvallisia.