Kauppatorin suunnitelmia pääsee tutkimaan taas kesällä – Savolan kaavoituksesta ei ole uutta kerrottavaa

Kuluvan vuoden kaavoitusohjelma kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Savonlinnassa.

Soila Puurtinen

Kauppatorin kaavoituksessa suljetaan läpiajo Seurahuoneen editse Olavinkadulle. Torin laidalla oleva ajorata muuttuu kaksikaistaiseksi.
Kauppatorin kaavoituksessa suljetaan läpiajo Seurahuoneen editse Olavinkadulle. Torin laidalla oleva ajorata muuttuu kaksikaistaiseksi.

Savonlinnan kauppatorin ja matkustajasataman kaavaehdotus tulee kommentoitavaksi kevään tai kesän aikana.

Viime kesänä nähtävillä ollutta luonnosta muutetaan teknisen lautakunnan määräyksestä ainakin siten, että Satamapuiston terassin laajennusmahdollisuus poistetaan. Kaupunginhallitus ei ole vielä ottanut terassin laajennukseen kantaa.

Kauppatorin liikenneratkaisuista on viime kesän jälkeen tehty uusia selvityksiä. Perusratkaisu ei muutu. Seurahuoneen edustalle muodostuu Ylätori, jonka läpi Olavinkadulle saavat ajaa vain huoltoajoneuvot ja invataksit. Torialueen vierustaa kulkeva ajorata muuttuu kaksisuuntaiseksi.

Savonlinnan tekninen lautakunta esittää kuluvan vuoden kaavoitusohjelmaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavoitusohjelmaan sisältyy muun muassa uimahallinniemen kaavoittaminen matkailukäyttöön Savonniemessä.

Keskustaajaman strategisen yleiskaavan työstäminen jatkuu, ja sitä koskeva ehdotus tulee kaupunkilaisten kommentoitavasti todennäköisesti ensi vuonna. Vuodenvaihteessa nähtävillä olleessa luonnoksessa noin puolet vanhan yleiskaavan asuinaluevarauksista esitettiin muutettavan viheralueiksi.

Strategisen yleiskaavan kanssa samaan aikaan oli vuodenvaihteessa kommentoitavana kaupungin hakemus kansallisesta kaupunkipuistosta. Hakemus on määrä jättää ympäristöministeriölle tänä vuonna.

Savolan alueen kaavoitus ja Kirkkolahden alueen kaavoitus ovat mukana kaavoitusohjelmassa. Behmin mukaan molempien alueitten kaavoituksen käynnistyminen riippuu neuvotteluista maanomistajien kanssa.

Tuija Pauhu

Savolan kaavoitusta koskevista neuvotteluista ei ole uutta kerrottavaa. Yleiskaavoituksessa ei esitetä Savolan sahaa suojeltavaksi.
Savolan kaavoitusta koskevista neuvotteluista ei ole uutta kerrottavaa. Yleiskaavoituksessa ei esitetä Savolan sahaa suojeltavaksi.

– Savolan neuvotteluista ei ole uutta kerrottavaa, Behm kuittaa kysymyksen asian etenemisestä.

Savolan sahaa ei yleiskaavassa esitetä suojeltavaksi.

Kirkkolahdessa olisi mahdollista tarkastella yhtenä kokonaisuutena Citymarketin, entisen viljasiilon, ST1:n ja nykyisen Sotkan myymälän tontteja, jos maanomistajilla olisi siihen halua. Kirkkolahteen jo vahvistuneisiin kerrostalokaavoihin ei ole tarkoitus kajota.

Tulevien vuosien kaavoitusohjelmassa on edelleen niin sanotun Brahenkaaren kaavoittaminen osittain puistoksi ja osittain yhdeksi kerrostalotontiksi. ”Brahenkaari” sijaitsee entisen postitalon tontin edustalla, liikenneympyrän tuntumassa. Alue on nyt pysäköintialueena, koska se ei käynyt kaupaksi voimassa olevan kaavan mukaisena massiivisen kerrostalorakentamisen tonttina.

Soila Puurtinen

Brahenkadun liikenneympyrän tuntumassa oleva alue on nyt pysäköintialueena. Kaavoitushjelman mukaan siihen suunnitellaan puistoa ja kerrostalotonttia. Alue ei ole kiireellisimpien kaavoitettavien joukossa.
Brahenkadun liikenneympyrän tuntumassa oleva alue on nyt pysäköintialueena. Kaavoitushjelman mukaan siihen suunnitellaan puistoa ja kerrostalotonttia. Alue ei ole kiireellisimpien kaavoitettavien joukossa.

Kerimäen sisäjärvien ja Paasselän rantojen kaavoitus alkaa luontoselvityksellä tänä vuonna ja ensi vuonna. Tarkoitus on tarkastella sekä lomarakennuspaikkojen että vakituisen asumisen sijoittumista.

Kotikallion entisen vanhainkodin alueen kaavoitus jatkuu. Alueelle aiemmin ajatellut lomarakennustontit kaavoitetaan vakituiseen asumiseen.

Kolme yksityistä matkailukaavaa tekeillä – Oravin Puistoniemen kaava päätettäväksi kesällä

Yksityisiä matkailuhankkeita on vireillä Oravin Puistoniemessä, Varparannalla ja Tuunaansaaressa. Maanomistajat teettävät kaavat konsulttityönä, mutta kaavojen hyväksymisestä päättää aikanaan normaaliin tapaan kaupunginvaltuusto.

Liikemies Yrjö Laakkonen suunnittelee Oravin Puistoniemeen 2,6 hehtaarin matkailualuetta. Kaava tulee päätettäväksi todennäköisesti kesällä. Siellä on selvitetty norppatilannetta ja täsmennetty Natura-vaikutusten arviointia.

Saimaan rantakiinteistöt Oy suunnittelee Varpalan entisen metsäkoulun alueelle kalastusmatkailukohdetta.

Tuunaansaaren Luola Oy suunnittelee Retrettinä aiemmin tunnetulle alueelle lisärakentamista majoitus- ja näyttelytoimintaa varten.