Savonlinnan keskustassa on valmius lisätä senioriasuntojen rakentamista

Seniorityöryhmä kartoitti tarpeita.

Soila Puurtinen

Savonlinnan keskustan maisemat viehättävät monia, myös ikäihmisiä.

Hallintopäällikkö Saku Linnamurto sanoo Savonlinnalla olevan hyvät edellytykset kehittää senioriasumista. Kaupungin keskustasta löytyy useampiakin vapaita seniori- ja vuokrataloasumiseen soveltuvia tontteja. Savonlinna selvitti senioriasumista Linnamurron johtamassa senioritalotyöryhmässä.

Yksityisillä toimijoilla on varauksia hoiva- ja tukipalvelujen tuottamiseen ja vuokra-asumiseen soveltuvista rakennuskohteista Tarkastamonkadulla ja Kirkkolahdessa. Linnamurron mielestä keskusta-alueella olisi helppo toteuttaa laadukasta senioriasumista, kun palvelut ovat lähellä.

Savonlinnassa keskusta-asumiseen on lisääntyvää kiinnostusta. Kaupungilla tai kaupunkikonserneilla ei ole senioreiden vuokra-asumiseen soveltuvia rakennuksia.

1970-luvun kerrostalojen muuttaminen nykystandardien mukaisiksi on liian kallista. Niissä täytyisi mm. suurentaa kylpyhuoneet, rakentaa hissit, poistaa ovilta kynnykset ja rakentaa muutenkin tilat pyörätuoliliikkumiseen soveltuviksi.

Senioritalotyöryhmän mielestä asumismahdollisuuksien lisääminen kaupunkikeskustassa kohentaisi myös hoivapalvelujen työtä. Kompaktiasuminen lyhentäisi mm. kotisairaanhoidon työntekijöiden ajelua ja antaisi lisää resursseja hoivatyöhön.

Kun ihmisen liikuntakyky iän myötä heikkenee, keskustan senioriasuminen olisi Savonlinnassa Linnamurron mielestä helposti markkinoitavissa. Hän toivoo sote-toimijoiden ja kaupungin yhteistä markkinointikampanjaa, kun myös rakennuttajat ovat kiinnostuneita vapaiden kerrostalotonttien rakentamiseen keskustassa.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) asumisbarometrissa näkyy myös toive asua kaupunkimaisessa ympäristössä. Kehitys on näkynyt SYKEn mittauksissa jo koko 2000-luvun.

Ikääntyminen on lisännyt keskusta- ja kerrostaloasumisen kysyntää. Keskustan kerrostaloasumisen suosio alkaa kasvaa yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä. Noin 40 prosenttia yli 65-vuotiaiden kotitalouksista toivoo voivansa asua keskustassa tai kerrostalovaltaisella alueella.

Kari Toiviainen

Osallistu keskusteluun

Itä-Savo