Nätkiläisiltä odotetaan kommentteja viidensien luokkien koulupaikasta — Vuokrakoulun rakentamatta jättäminen ei enää ole vaihtoehto

Sivistyslautakunta päättää tammikuussa, minkä kokoinen koulu Nätkille tarvitaan. Koulu ei silti välttämättä valmistu vielä lukuvuoden alkuun.

Tuija Pauhu

Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen toivoo nätkiläisiltä kommentteja viidesluokkalaisten tulevaan koulupaikkaan ja elementtikoulun vuokrasopimuksen kestoon. Kuulemistilaisuudessa esitellyistä vaihtoehdoista ovat nyt pois pelistä ne, joissa Nätkille ei olisi tehty koulua.
Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen toivoo nätkiläisiltä kommentteja viidesluokkalaisten tulevaan koulupaikkaan ja elementtikoulun vuokrasopimuksen kestoon. Kuulemistilaisuudessa esitellyistä vaihtoehdoista ovat nyt pois pelistä ne, joissa Nätkille ei olisi tehty koulua.

Savonlinnan sivistyslautakunta päättää tammikuun 17. päivänä Nätkin koulumuodosta eli siitä, onko Nätkillä jatkossakin luokat 1.—5. vai siirtyvätkö viidennet luokat Mertalaan. Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppisen mukaan päätös tarvitaan vuokrakoulun koon määrittelemiseksi.

Nätkiläisillä on joulukuun loppuun saakka aikaa ilmaista mielipiteensä asiasta sähköpostitse sivistysvirastolle.

Viime viikon kuulemistilaisuudessa nätkiläiset eivät juurikaan ottaneet kantaa viidesluokkalaisiin, koska heille silloin esitetyissä vaihtoehdoissa oli myös koulun jääminen KVL:n tiloihin Heikinpohjaan sekä koulun loppuminen vuonna 2023 tai 2025.

Koulun loppuminen tai sen siirtyminen tulivat mukaan kuulemiseen kaupunginhallituksen talousarvioesityksen takia. Ne olisivat kouluverkkoratkaisuja, joita kaupunginhallitus vaati selviteltäväksi. Kaupunginvaltuusto poisti vaatimuksen talousarvosta maanantaina äänin 26—25.

Kaupunginvaltuusto siis myönsi 300 000 euron määrärahan Nätkille rakennettavan vuokrakoulun perustuksiin ilman erillisiä ehtoja.

Sivistyslautakunta oli päättänyt viime tiistain kuulemistilaisuudesta ennen kuin kaupunginhallitus teki esityksensä. Sivistyslautakunta päättää tammikuussa viidensien luokkien tulevaisuudesta.

Nätkin koulu on KVL:n talossa väliaikaisesti, koska Nätkin vanhassa koulurakennuksessa on sisäilmaongelmia.

Koulun vuokrasopimus on ajateltu tehdä viideksi vuodeksi, jonka jälkeen olisi optioita sopimuksen jatkamiseen

Kauppisen mukaan valtuuston maanantaisen päätöksen jälkeen mennään valtuuston syyskuisen päätöksen mukaan. Nätkin koulun toiminta pienryhmineen jatkuu. Vuokrakoulu tilataan 5—10 vuodeksi.

— On ajateltu, että se tilattaisiin vähintään viideksi vuodeksi ja että sen jälkeen vuokrasopimuksessa olisi optioita jatkamiselle. Nätkiläiset voivat ottaa kantaa myös vuokrasopimuksen pituuteen, Kauppinen sanoo.

Vuokrakoulu ei silti välttämättä valmistu vielä ensi lukuvuoden alkuun

Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari arvioi, että asian uudesta käänteestä huolimatta vuokrakoulu ei välttämättä valmistu Nätkille seuraavan lukuvuoden alkuun. Tammikuussa syntyvän päätöksen lainvoimaisuus ja vuokrakoulun kilpailuttaminen vievät aikansa.

Toisaalta jopa Nätkin rehtori Ilkka Luoma-aho sanoi kuulemistilaisuudessa, että parempi on suunnitella hyvin kuin tehdä hosumalla. Syysloma 2019 voisi olla hyvä ajankohta palata Nätkille.

Oikarin mukaan kaupunki alkaa jo tammikuussa kysellä ehdollisia tarjouksia Nätkin vanhan koulun tai sen osien purkamisesta odotellessaan sivistyslautakunnan päätöstä.

Nätkin koulun koulumuodosta voi kertoa mielipiteensä 31.12. kello 15 mennessä osoitteeseen sivistys.virasto@savonlinna.fi.

Koulumuotoa koskeva aineisto löytyy täältä. Osa aineistossa esitellyistä vaihtoehdoista on kaupunginvaltuuston tuoreen päätöksen jälkeen vanhentunut.