Rantasalmen valtuusto hyväksyi keskustaajaman yleiskaavan keskusteluitta

Kaava hyväksyttiin kahdessa osassa, koska valtuutetut jääväsivät itseään herkästi.

Soila Puurtinen

Rantasalmen Kylätie sai ensimmäisen yleiskaavansa. Yleiskaava sanoo, että Kylätie 24 (vasemmalla) pitää tulevaisuudessa suojella asemakaavalla.
Rantasalmen Kylätie sai ensimmäisen yleiskaavansa. Yleiskaava sanoo, että Kylätie 24 (vasemmalla) pitää tulevaisuudessa suojella asemakaavalla.

Rantasalmen kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina keskusteluitta keskustaajaman yleiskaavan.

Kaava oli jaettu päätöksentekoa varten kahtia kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Siten päättäjät saattoivat ilmoittautua esteelliseksi etelä- tai pohjoisosan käsittelyssä sen mukaan, kummalla alueella omistivat itse maata tai vaikkapa tontin.

Kaavaa on hiottu neljä vuotta.

Puhetta johtanut valtuuston varapuheenjohtaja Tiina Tilaéus (kesk.) totesi, että jääväyskynnys oli melko alhainen. Sillä ei kuitenkaan ollut väliä, kun valtuusto pysyi päätösvaltaisena.

Pohjoisosasta päätti 15 valtuutettua tai varavaltuutettua ja eteläosasta 14 valtuutettua tai varavaltuutettua. Yhteensä kunnanvaltuutettuja on Rantasalmella 19.

Yleiskaava ohjaa aikanaan asemakaavoitusta. Siinä on hieman tiivistetty matkailulle ja asumiselle varattuja alueita, mutta suuria muutoksia voimassaoleviin kaavoihin ei ole.

Kaava antaa osviittaa siitä, mitkä kirkonkylän vanhoista taloista voisi purkaa ja mitkä pitäisi säilyttää. Ratkaisut vaativat kuitenkin asemakaavan.

Valtuusto myönsi 35 000 euron määrärahan, jolla päästään rakentamaan omatoimikirjastoa. Omatoimikirjasto pidentää Rantasalmen kirjaston aukioloaikoja kenties jo ensi kevättalvesta lähtien.

Uusimmat uutiset