Savonlinnan kaupungin henkilöstöpäällikkö Susanna Laine: 1,5 miljoonan euron lisäsäästö henkilöstömenoihin olisi kova tavoite

Savonlinnan kaupungin henkilöstö on jo vähentynyt yhden kunnan verran.

Soila Puurtinen

Kaupungin henkilöstöpäällikkö Susanna Laine muistuttaa, että eläkkeellejäämiset on hyödynnetty jo kaupunginjohtajan esittämissä henkilöstövähennyksissä.
Kaupungin henkilöstöpäällikkö Susanna Laine muistuttaa, että eläkkeellejäämiset on hyödynnetty jo kaupunginjohtajan esittämissä henkilöstövähennyksissä.

Savonlinnan kaupungin henkilöstöpäällikkö Susanna Laine sanoo, että kaupunginhallituksen kaksi viikkoa sitten esittämä 1,5 miljoonan euron lisäsäästö henkilöstömenoihin olisi kova tavoite.

Kaupunginhallitus tutustuu parhaillaan laskelmiin, joiden mukaan henkilöstömenojen lisäsäästö kostautuisi työllisyydenhoidossa niin, että kaupunki menettäisi rahaa pari miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 10. joulukuuta.

Jo kaupunginjohtajan esityksessä hyödynnetään eläköitymistä 49 henkilötyövuoden verran

Susanna Laine huomauttaa, että jo kaupunginjohtajan esityksessä hyödynnettiin eläköitymistä yhteensä 49 henkilötyövuoden verran vuosina 2019—2022.

Kaupunginhallituksen kaksi viikkoa sitten esittämä 1,5 miljoonan euron lisäsäästö tarkoittaisi lisäksi noin 40 henkilötyövuoden säästöä vuosittain. Kaupunginhallituksen esityksen mukaan säästöt toteutettaisiin ensisijaisesti luontaisen poistuman kautta mutta tarvittaessa lomautuksin ja irtisanomisin.

Susanna Laineen mukaan on vielä liian varhaista sanoa, miten lisäsäästö toteutettaisiin,

— Jos säästö tulisi valtuuston päätökseksi, asiasta käytäisiin yt-neuvottelut, Susanna Laine sanoo.

Vapaaehtoiset säästövapaat eivät henkilöstöpäällikön mukaan riittäisi. Lomauttaminenkin olisi erittäin hankalaa.

Susanna Laine huomauttaa, että pääsääntöisesti vain vakinaisia työntekijöitä voidaan lomauttaa. Kahden viikon lomautukset eivät riittäisi.

Henkilöstöstä 64 prosenttia on sivistystoimialalla.

Se vaikuttaisi siellä kovasti palvelutuotantoon ja opetuksen laatuun, Laine sanoo.

Joskus eläkkeelle jäävien tilalle on palkattava uutta väkeä

Kaupungin työntekijöistä saattaa vuosina 2019—2022 jäädä eläkkeelle ihmisiä 90,5 henkilötyövuoden verran. Sen verran on 65-vuotissyntymäpäiviä luvassa.

Suunnitelman mukaan eläkkeelle jäävien tilalle palkattaisiin siis 41,4 henkilötyövuoden verran uusia tekijöitä.

Susanna Laine toteaa, että eläköitymistä ei tietenkään voida kokonaan hyödyntää henkilöstön vähentämisessä, koska monissa tehtävissä tarvitaan erikoissaamista.

Susanna Laine kertoo, että etenkin kunnallisteknisissä palveluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa tarvitaan uutta väkeä eläkkeelle jäävien tilalle.

Myös opetuspuolella tarvitaan lisää väkeä. Kaupunginjohtajan esitys perustuu kaupunginvaltuuston linjaukseen, jonka mukaan kouluja ei tällä valtuustokaudella lopeteta.

Muutoksiin varautuminen on Laineen mukaan keskeinen osa henkilöstösuunnittelua.

— Viime vuosien aikana etenkin päällikkötason tehtäviä on jätetty täyttämättä ja esimiehillä on enemmän johdettavia kuin ennen.

Kaupungin on henkilöstö vähentynyt yhden kunnan verran

Savonlinnan kaupungin henkilöstö on vuoden 2013 kuntaliitoksen jälkeen vähentynyt 168,3 henkilötyövuodella.

Viime vuonna kaupungin palveluksessa oli työntekijöitä 987,5 henkilötyövuoden verran. Tänä vuonna töitä tehdään kymmenen henkilötyövuotta enemmän kuin viime vuonna, koska normaalikoulun oppilaat siirtyivät kaupungin oppilaiksi ja nuorisotoimi kaupungin toiminnaksi.

Henkilöstön vähenemistä koskevassa laskelmassa eivät ole mukana ne 102 henkilötyövuotta, jotka vähenivät, kun sosiaalipalvelut siirtyivät Sosterin vastuulle vuonna 2017 ja osa itäpuolen päiväkotitoiminnasta Touhulan varhaiskasvatus Oy:lle vuonna 2016.

Tuo 168,3 henkilötyövuoden vähenemä on siis tullut Sosteriin ja Touhulaan siirtyneitten henkilötyövuosien lisäksi.

Ennen vuoden 2013 kuntaliitosta Savonlinnan kaupungilla oli 1025 työntekijää, Kerimäen kunnalla 222 työntekijää ja Punkaharjun kunnalla 140 työntekijää.

Henkilötyövuosien määrä on siis vähentynyt enemmän kuin Punkaharjun kunnalla yhteensä oli työntekijöitä.

Kaikilla kunnilla tosin oli tuolloin henkilöstöä sosiaalipalveluissa, jotka ovat sittemmin siirtyneet Sosterille.

Katso tästä Savonlinnan kaupungin henkilöstörakenne vuoden 2019 talousarvioesityksen mukaan henkilötyövuosina

Talousarvioesityksen mukaan kaupunki tarvitsee ensi vuonna noin 990 henkilötyövuotta, joista määräaikaisia on noin 73.

Työntekijämäärä on suurempi kuin henkilötyövuosien määrä. Työntekijöitä kaupungilla on yhteensä 1 111, joista 206 on määräaikaisia.

Keskushallinto
- Kehittämis-, elinkeino- ja työllistämispavelut: 52 henkilötyövuotta, joista noin 35 työllistämispalveluissa
- Talous- ja henkilöstöpalvelut 20 henkilötyövuotta
- Keskushallinnon hallintopalvelut 32 henkilötyövuotta (Kaupunginjohtaja,kaupunginlakimies-hallintojohtaja, sisäinen tarkastaja (0,5)kaupunginjohtajan sihteeri, tiedottaja, hallintopäällikkö, tietohallinto (8), pysäköinnintarkastajat (2), toimisto-, palvelu- arkisto- ja toimialasihteerit (12,5), virastovahtimestari maahanmuuttosihteeri , sosiaaliohjaaja , palveluohjaaja)

Tekninen toimiala
- Kunnallistekniset palvelut 34 henkilötyövuotta
- Maankäyttöpalvelut ja satamat 25 henkilötyövuotta
- Toimitilapalvelut 26 henkilötyövuotta
- Ruoka- ja siivouspalveut 110 henkilötyövuotta
- Savonlinnan vesi 28 henkilötyövuotta
- Rakennusvalvonta 8 henkilötyövuotta
- Ympäristönsuojelu 5 henkilötyövuotta
- Teknisen toimen hallintopalvelut 11 henkilötyövuotta (Tekninen johtaja, logistiikka (4), hankintatoimi (4), jätehuoltoinsinööri, toimistonhoitaja, toimistosihteeri (0,6))

Sivistystoimi
- Varhaiskasvatus ja vammaispalvelun päivätoiminta 210 henkilötyövuotta
- Perusopetus 300 henkilötyövuotta
- Lukio 60 henkilötyövuotta
- Puruvesi-opisto 1 henkilötyövuosi
- Kulttuuri 29 henkilötyövuotta
- Vapaa-aika 30 henkilötyövuotta
- Sivistystoimen hallintopalvelut 10 henkilötyövuotta (Sivistystoimenjohtaja, koulusuunnittelija, suunnittelija, palvelusuunnittelija, taloussihteeri, toimistosihteerit (3,25), Free University of Savonlinna (FUS) -hankejohtaja, FUS-hankekoordinaattori.)