Kallislahden koulun kohtalo menee sivistyslautakunnan käsiteltäväksi maanantaina — Vs. sivistystoimenjohtajan mielestä asiasta pitää pyytää valtuuston mielipide, koska koulun oppilasmäärä laskee

Sivistystoimenjohtajan mukaan kaikkia esiopetusikäisiä ei voi laskea oppilasennusteisiin, koska osa heistä menee päiväkotiin. Oppilasmäärän alittuminenkaan ei automaattisesti aiheuta koulun lakkauttamista.

Soila Puurtinen

Kallislahden koulussa on tällä hetkellä alle 25 oppilasta. Rajan alittuminen ei kuitenkaan tarkoita, että koulu automaattisesti lopetettaisiin, mutta asia pitää viedä valtuuston ratkaistavaksi. Nyt keskustellaan siitä, alittuuko oppilasraja ensi syksynä.
Kallislahden koulussa on tällä hetkellä alle 25 oppilasta. Rajan alittuminen ei kuitenkaan tarkoita, että koulu automaattisesti lopetettaisiin, mutta asia pitää viedä valtuuston ratkaistavaksi. Nyt keskustellaan siitä, alittuuko oppilasraja ensi syksynä.

Savonlinnan vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen esittää ensi maanantaina kokoontuvalle sivistyslautakunnalle, että Kallislahden koulun kohtalo vietäisiin kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Kauppinen ei suoranaisesti esitä Kallislahden koulun lakkauttamista, mutta hänen mielestään koulun oppilasennusteiden takia on vietävä valtuuston ratkaistavaksi, lopetetaanko Kallislahden koulu kuluvan lukuvuoden jälkeen, syksyllä 2019.

Savonlinnassa on voimassa kyläkoulujen lakkautusraja, jonka mukaan kouluja ei lopeteta, jos oppilaita on yli 25. Vuosi sitten valtuusto päätti, että tuohon oppilasrajaan lasketaan mukaan myös koulun esikoululaiset.

Samalla valtuusto päätti, että 2—3 vuotta kestävä oppilasrajan alittuminen ei automaattisesti aiheuta koulun lakkauttamista, jos koulun oppilasennuste lähivuosina nousee taas yli 25:n. Näissä tapauksissa asia viedään valtuuston ratkaistavaksi.

Kallislahden koulussa on nyt esioppilaat mukaan lukien 23 oppilasta. Ensi syksynä siellä ennusteen mukaan on esioppilaat mukaan lukien 27 oppilasta, jos kaikki alueen esiopetusikäiset käyvät esikoulunsa Kallislahdessa. Pelkästään koululaisia siellä on ensi syksynä ennusteen mukaan 21. Seuraavana vuonna koululaisia olisi 22 ja esiopetusikäiset mukaan lukien 29.

Kauppinen toteaa sivistyslautakunnan esityslistalla, että kokemusten mukaan kaikki Kallislahden esiopetusikäiset eivät mene koulun esioppilaiksi. Osa heistä menee päiväkodin esiopetukseen.

Kauppinen arvioi, että kyläkoulujen esioppilaiden määrän ennakoimattomuudesta johtuen Kallislahden koulun oppilasmäärä lukuvuonna 2019 — 2020 olisikin 23 — 24 oppilasta ja seuraavana lukuvuonna 24 — 25 oppilasta.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonne Tynkkynen (kesk.) arvioi, että Kallislahden koulun lakkauttamiseen ei ole perusteita.

Ennusteen mukaan jo lukuvuonna 2021—2022 pelkästään koululaisia on 26 ja oppilasmäärä esiopetusikäiset mukaan lukien 30.

— Sen jälkeenkin oppilasmäärä on selvästi kasvava, Tynkkynen sanoo.

Kallislahden oppilasennuste ja esiopetusikäisten määrä alueella

Lukuvuonna 2018— 2019: 1.—6.-luokkalaisia 21, esioppilaat mukaan lukien 23

Lukuvuonna 2019— 2020: 1.—6. luokkalaisia 21, esiopetusikäiset mukaan lukien 27

Lukuvuonna 2020— 2021: 1.—6. luokkalaisia 22, esiopetusikäiset mukaan lukien 29

Lukuvuonna 2021— 2022: 1.—6. luokkalaisia 26, esiopetusikäiset mukaan lukien 30

Lukuvuonna 2022— 2023: 1.—6. luokkalaisia 27, esiopetusikäiset mukaan lukien 33

Lukuvuonna 2023— 2024: 1.—6. luokkalaisia 29, esiopetusikäiset mukaan lukien 33

Lukuvuonna 2024— 2025: 1.—6. luokkalaisia 30, esiopetusikäiset syntyvät vuonna 2018