Melkein neljän vuoden tulos korkeimmassa hallinto-oikeudessa: Parikkalan kunnanhallitus teki laittoman vuokrasopimuksen EeKoon kanssa

Kauppias Jouko Röksä tyytyväinen: "Hyvä, että asiaan saatiin lainmukainen ratkaisu ylimmässä oikeusasteessa."

Katri Levänen

Salen avajaisia vietettiin Saarella kesäkuussa 2019. Uusi liikekiinteistö rakennettiin ihan Saaren entisen kunnantalon naapuriin, josta ensialkuun kaavailtiin kauppatiloja Eekoolle Parikkalan kunnan vuokralaisena.
Salen avajaisia vietettiin Saarella kesäkuussa 2019. Uusi liikekiinteistö rakennettiin ihan Saaren entisen kunnantalon naapuriin, josta ensialkuun kaavailtiin kauppatiloja Eekoolle Parikkalan kunnan vuokralaisena.

Saarelainen kauppias Jouko Röksä sanoo olevansa tyytyväinen korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen melkein neljän vuoden kestäneen oikeusprosessin jälkeen. Oikeus katsoi, että Parikkalan kunnanhallitus oli tehnyt kuntalain vastaisen päätöksen.

Kysymys oli ennen kaikkea periaatteellinen, koska riita-asian syy oli käytännössä rauennut jo aiemmin.

Röksä aloitti valitusprosessin vuoden 2016 lopulla Parikkalan kunnan ratkaisusta vuokrata entisestä Saaren kunnanvirastosta liiketilat Etelä-Karjalan Osuuskaupan EeKoon Sale-myymälällä.

Kunnanhallituksen päätöksen jälkeen Röksä jätti asiasta oikaisuvaatimuksen. Kunnanhallituksen hylättyä valituksen Röksä vei asian Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, josta myös tuli hylkäävä päätös. Viimeksi asia sitten käsiteltiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Röksän mielestä kunnanhallituksen päätös ei ollut tasapuolinen muita kiinnostuneita kohtaan. Samaa mieltä oli lopulta myös korkein hallinto-oikeus, joka katsoi Parikkalan päätöksen olleen kuntalain vastainen.

Röksä totesi asian vaativan periaatteellisen oikeuden ratkaisu, koska niin hänellä itsellään kuin muillakin kiinnostuneilla olisi tullut tarjota mahdollisuus tehdä tarjous kyseisten tilojen vuokraamisesta.

Hyvä, että asiaan saatiin lainmukainen ratkaisu ylimmässä oikeusasteessa. — Jouko Röksä

Röksän valituksessa todettiin tuolloin, että kunta vuokraa tilat turhan edullisesti EeKoolle, ja se vääristää kilpailua.

– Hyvä, että asiaan saatiin lainmukainen ratkaisu ylimmässä oikeusasteessa. Kun kunnanhallitus teki asiasta päätöksen, 10 vuoden markkinavuokrasta ei tehty kirjallista selvitystä päätöksentekovaiheeseen, vaan sitä hankittiin jälkikäteen, jolloin selvityksen puolueettomuudesta ei voi olla aivan vakuuttunut.

– Hyvä kuitenkin, että osapuolet vetäytyivät hankkeesta jo käsittelyvaiheessa ja päätyivät uuden kauppakiinteistön rakentamiseen. Sitä esitin jo kunnalle jättämässäni oikaisuvaatimuksessa. Jatkossa tällaiset vuokra-aikaa koskevat kikkailut eivät enää oikeuspäätöksen myötä onnistu, Röksä tulkitsee.

Valitus eteni omaa latuaan eri hallinto- ja oikeuselimissä todella pitkään. Tässä välissä oli tosiaan jo käynyt niin, että Etelä-Karjalan Osuuskauppa oli päättänyt rakentaa Sale-myymälälle Saarelle oman, uuden kiinteistön ja luopua ajatuksesta kunnan vuokratilojen käytöstä. Eekoon uusi Sale-myymälä avattiin Saarella kesäkuussa 2019.

Kunnan virastotalon tilojen käyttö vuokratiloina on muuttunut Röksän mielestä tuon jälkeen muutenkin.

– Virastotalon vierestä myydyn liiketontin jälkeen tilat eivät enää mielestäni sovellu ruokakaupan käyttöön parkkipaikkojen puuttumisen takia, mutta erinomaisena toimistotilana ne palvelevat edelleen.