Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitus Savonlinnan kaupungin päättäjien oopperakäynneistä

Kaupunginhallituksen jäsen Juha Kukkonen (ps.) jatkaa valitusprosessia kaupunginhallituksen vuonna 2018 tekemästä oopperajuhlien avustuspäätöksestä.

Soila Puurtinen

Savonlinnan kaupungin päättäjien oopperakäynneistä aiheutuvaa mahdollista esteellisyyttä tutkitaan Juha Kukkosen valituksen takia nyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Savonlinnan kaupungin päättäjien oopperakäynneistä aiheutuvaa mahdollista esteellisyyttä tutkitaan Juha Kukkosen valituksen takia nyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Savonlinnan kaupunginhallituksen jäsen Juha Kukkonen (ps.) on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen oopperajuhlien avustuspäätöksestä, jonka kaupunginhallitus teki vuonna 2018. Avustuksen suuruus oli 352 000 euroa.

Kukkosen mielestä kaupunginhallituksen jäsenten puolueettomuuden vaarantaa se, että he vuosittain voivat seuralaisineen katsoa yhden oopperaesityksen maksutta. Oopperajuhlat tarjoaa tämän mahdollisuuden kaikille kaupunginvaltuutetuille.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Kukkosen valituksen viime syksynä. Hallinto-oikeuden mielestä oopperakäynnit eivät vaarantaneet päättäjien puolueettomuutta, vaikka 170 euron arvoisten oopperalippujen arvo ei ole aivan vähäinen. Hallinto-oikeus totesi, että valtuutettujen osallistuminen juhlille liittyy kaupungin elinvoimaisuuden ja matkailun edistämistehtävään.

Kukkonen valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska asia hänen mielestään on ennakkopäätöksen luonteinen. Kaupunki perusteli lausunnossaan hallinto-oikeudelle, että päättäjien oopperaliput ovat normaalia vieraanvaraisuutta.

Kukkonen toteaa, että vaikka yhden vuoden oopperaliput eivät olisi huomattava lahja, lahjasta tulee huomattava, kun se toistuu useana vuonna.

Kukkonen valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen myös siksi, koska hän ei saanut antaa vastinettaan lausuntoon, jonka Savonlinnan oopperajuhlien kannatusyhdistys antoi hallinto-oikeudelle.

Kaupunginhallitus pitää lausunnossaan kiinni siitä, että oopperassa käynti ei ole aiheuttanut päättäjien esteellisyyttä ja että Kukkosen valitus on hylättävä.