Kalkkikiven louhinta alkaa Varmon avolouhoksella maanantaina — Nordkalk louhii maanparannuskalkkia syksyn sesonkiin

Louhinta kestää kolmisen viikkoa, kuljetus jää syksyyn.

Varmon louhoksesta louhittiin saman verran kalkkia myös viime kesänä.

Nordkalk louhii kalkkikiveä Varmon avolouhoksessa Kiteen Kesälahdella ensi viikosta alkaen. Poraus- ja louhintatyöt Varmossa aloitetaan 18.6. ja kiven murskaus 2.7. Veden pumppaus louhoksesta alkaa jo ennen louhinnan aloittamista.

Louhinta- ja murskaustyön arvioidaan kestävän noin kolme viikkoa. Murskaus tehdään kaivoksen pohjalla meluhaittojen minimoimiseksi. Kuljetukset ajoittuvat syksylle, maanparannuskalkin myyntisesonkiin.

Varmon louhos palvelee maanparannuskalkkiasiakkaita itäisessä Suomessa. Tavoitteena ovat mahdollisimman lyhyet kuljetusmatkat. Varmon kalkkikivi on magnesiumpitoista, ja sopii siksi hyvin maanparannuskalkiksi. Maanparannuskalkin vilkkain myyntisesonki on syksyllä, syys-lokakuussa.

Varmon avolouhos on pieni. Suunniteltu louhintamäärä kesällä 2018 on noin 10 000 tonnia.

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen toimittaja. Se toimittaa raaka-ainetta sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle.

Tuotantoa on yli 20 paikkakunnalla Itämeren ympärillä ja Keski-Euroopassa. Yhtiön palveluksessa on 1000 henkilöä, ja vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 304 miljoonaa euroa.

Nordkalkin omistaa suomalainen perheyritys Rettig Group.