Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon maakunnan johto ei tahtoisi Savonlinnan seutua Pohjois-Savoon – Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja esittää, että maakuntakysymykseen ei otettaisi lainkaan kantaa

Kuopion kaupunginhallitus, maakuntahallitus ja sairaanhoitopiirin hallitus antavat lausuntonsa sote-lakiluonnoksesta ensi maanantaina.

Juha Poutanen

Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen esittää, että kaupunginhallitus toivoisi lausunnossaan Savonlinnan seudun kuntien jäävän Etelä-Savoon.
Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen esittää, että kaupunginhallitus toivoisi lausunnossaan Savonlinnan seudun kuntien jäävän Etelä-Savoon.

Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen ja Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhonen esittävät, että maakuntahallitus ja Kuopion kaupunginhallitus kannattaisivat Savonlinnan seudun kuntien kuulumista Etelä-Savon sote-maakuntaan.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen esittää, että sairaanhoitopiirin hallitus ei ottaisi lainkaan kantaa maakuntajakoon Etelä-Savon osalta.

Kuopion kaupunginhallitus, maakuntahallitus ja sairaanhoitopiirin hallitus antavat lausuntonsa sote-lakiluonnoksesta ensi maanantaina. Lausuntokierros päättyy ensi viikolla. Sen jälkeen linjauksen Savonlinnan seudun kuntien tulevasta maakunnasta tekee valtioneuvosto, ja päätös asiasta syntyy eduskunnan käsitellessä lait.

Lakiluonnoksessa Savonlinna, Enonkoski, Sulkava ja Rantasalmi on kirjoitettu osaksi Pohjois-Savoa. Lausuntokierroksella kysytään mielipidettä tästä ratkaisusta. Seudun kunnista Sulkava tahtoo Etelä-Savoon, muut Pohjois-Savoon.

Jaakko Heiskanen

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan Risto Miettusen mielestä sairaanhoitopiirin ei pitäisi ottaa lainkaan kantaa maakuntakysymykseen.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan Risto Miettusen mielestä sairaanhoitopiirin ei pitäisi ottaa lainkaan kantaa maakuntakysymykseen.

Miettunen toteaa esityksessään, että erikoissairaanhoidon kuntayhtymät purkaantuvat sote-uudistuksen yhteydessä ja että erikoissairaanhoito edustaa noin kolmasosaa sote-palveluista. Kyseessä on siten laajempi kokonaisuus, joka sisältää paljon myös sairaanhoitopiirin vastuualueen ulkopuolisia kysymyksiä.

Saarinen toteaa, että jo nykyisellä Pohjois-Savolla on sote-maakuntana suuria sopeuttamistarpeita, ja Savonlinnan seudun kuntien mukaantulo lisäisi sitä edelleen. Savonlinnan seudun kuntien toive kahden erikoissairaalatasoisen päivystävän sairaalan säilyttämisestä maakunnasta veisi Saarisen mukaan liian suuren osan rahoituksesta. Saarisen esityksen mukaan Etelä-Savon sote-maakunnan väestöpohjan tulee olla toiminnallisesti riittävä ylläpitämään erikoissairaalatasoinen päivystävä keskussairaala.

Juha Poutanen

Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhonen sanoo, että Itä-Savon kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen vaikutusta esimerkiksi aluekehitykseen ja EU-rahoitukseen ei ole arvioitu ollenkaan.
Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhonen sanoo, että Itä-Savon kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen vaikutusta esimerkiksi aluekehitykseen ja EU-rahoitukseen ei ole arvioitu ollenkaan.

Korhonen toteaa esityksessään, että Itä-Savon kuntien liittyminen Pohjois-Savoon toisi monia haasteita. Rahoitus uuden maakuntarakenteen nykymuotoisten sote-palveluiden tuottamiseen olisi riittämätön, eikä takeita nykyisenkaltaisen sote-palvelurakenteen säilymiselle olisi.

Jos Itä-Savon kunnat siirtyisivät Pohjois-Savoon, pitäisi Pohjois-Savon Korhosen mukaan saada erillistä siirtymärahoitusta, joka olisi selvästi kasvava.

Korhonen huomauttaa, että muutoksella olisi merkittäviä vaikutuksia myös vaalipiireihin, käräjäoikeuksien tuomioistuinpiireihin, maakuntaliittojen ja ELY-keskusten tehtäviin sekä aluekehitykseen.

– Näiden osalta lain vaikutusten arviointia ei ole kattavasti tehty, Korhonen toteaa. Hän toteaa myös, että vaikutukset aluekehitykseen ja EU-rahoitukseen ovat arvioimatta kokonaan.

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kunnilta itsehallinnollisten maakuntien vastuulle vuoden 2023 alussa. Muita tehtäviä maakunnille ei ainakaan tässä vaiheessa siirry, mutta sote-maakunnan vaihtuessa vaihtuu myös maakuntaliitto sekä valtion aluehallinnon aluejako.

Katso Kuopion kaupunginhallitukselle tehty lausuntoesitys tästä.

Katso Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitukselle tehty lausuntoesitys tästä.

Katso Pohjois-Savon maakuntahallitukselle tehty lausuntoesitys tästä.

Uusimmat uutiset