Hyväksikäytöstä ehdollista vankeutta – Seurustelusuhde piti sisällään myös seksiä

Asianomistajan ja vastaajan välillä oli ikäeroa käräjäoikeuden mukaan liian paljon.

Timo Seppäläinen

Etelä-Savon käräjäoikeudessa on tuomittu ehdolliseen vankeuteen mies, jonka oikeus katsoi syyllistyneen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.
Etelä-Savon käräjäoikeudessa on tuomittu ehdolliseen vankeuteen mies, jonka oikeus katsoi syyllistyneen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut miehen rangaistukseen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka oli jatkunut lähes vuoden ajan vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Vastaaja oli ollut useita kertoja sukupuoliyhteydessä tekoaikaan 14–15-vuotiaan asianomistajan kanssa. Vastaaja ja asianomistaja ovat molemmat kertoneet, että heillä oli ollut seurustelusuhde.

Käräjäoikeuden päätöksessä katsotaan, että rikoslain rajoitussäännöksen mukaan seksuaalisena hyväksikäyttönä ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta, ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä että ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.

Käräjäoikeus on katsonut, että kyseisessä tapauksessa osapuolten yhdeksän vuoden ikäero sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä todettu ero on säännöksen soveltumisen kannalta liian suuri.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen 11 kuukauden vankeusrangaistukseen. Rangaistuksen koeaika päättyy 26. lokakuuta 2022. Lisäksi oikeus velvoitti vastaajan suorittamaan asianomistajalle korvausta kärsimyksestä 3500 euroa.

Juttu ratkaistiin käräjätuomarin, käräjänotaarin ja kahden lautamiehen kokoonpanossa. Ratkaisu oli käräjäoikeudessa oli yksimielinen.