Lisää vauvoja Rantasalmelle! - Perussuomalaisten vauvalahja-aloitteella halutaan saada rantasalmelaiset lisääntymään

Rantasalmen valtuustossa esitettiin maanantaina valtuustoaloite vauvalahjasta. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteessa tavoitteena on kannustaa kuntalaisia lasten tekoon.

Soila Puurtinen

Rantasalmella kannattaa kohta hankkia vauvoja, sillä kunta sunnittelee rahalahjan antamista perheille jokaisesta uudesta rantasalmelaisvauvasta.
Rantasalmella kannattaa kohta hankkia vauvoja, sillä kunta sunnittelee rahalahjan antamista perheille jokaisesta uudesta rantasalmelaisvauvasta.

Rantasalmen perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen niin sanotusta vauvalahjasta.
Aloitteessa esitetään, että Rantasalmen kunta tukisi vauvan saavia asukkaitaan rahallisesti tai muulla lahjalla. Tavoitteena olisi kannustaa kuntalaisia lasten hankkimiseen ja houkutella lisää ihmisiä muuttamaan Rantasalmelle.
Vastaavia lahjoja jakaa noin 70 kuntaa Suomessa. Taustalla on huoli kunnan väestöluvun laskusta, kun väestö ikääntyy ja lasten ja lapsiperheiden osuus väestöstä pienenee.
Valtuustoryhmän mukaan vauvarahalla tai lahjalla voitaisiin turvata syntyvyyttä ja koulujen säilymistä Rantasalmella ja edistää Rantasalmen imagoa lapsimyönteisenä kuntana.

Rebekka Katko