Mikkelin piispa Seppo Häkkinen huolissaan Saimaan alueen kaivossuunnitelmista

Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien piispat Seppo Häkkinen ja Jari Jolkkonen julkaisivat maanantaina yhteisen kannanoton liittyen Saimaan vesistöalueen kaivossuunnitelmiin.

Vesa Vuorela

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen vetoaa luonnon ja ihmisen puolesta.
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen vetoaa luonnon ja ihmisen puolesta.

Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien piispat Seppo Häkkinen ja Jari Jolkkonen julkaisivat maanantaina yhteisen kannanoton liittyen Saimaan vesistöalueen kaivossuunnitelmiin.

Piispat viittaavat kannanotossaan erityisesti Heinävedelle kaavailtuun grafiittikaivoshankkeeseen. Piispojen mielestä hankkeen ympäristövaikutuksista tarvitaan lisää selvitystä.

—Suunnitellulta kaivosalueelta olisi suora yhteys Saimaan vesistöön ja sen ainutlaatuiseen luontoon. Se tarjoaisi työpaikkoja yhden sukupolven ajan, mutta sen ympäristövaikutusten kanssa joutuisivat kymmenet tuhannet ihmiset elämään monen sukupolven ajan, alueen eläimistä ja kasveista puhumattakaan. Pahimmillaan vahingot luonnolle ovat peruuttamattomia, Jolkkonen ja Häkkinen kirjoittavat.

Työpaikat olisivat Itä-Suomessa tervetulleita, mutta piispojen mukaan tarvitaan viisautta luoda työtä, joka turmelemisen sijasta varjelee ja ennallistaa luontoa. 

— Meidän on elettävä sopusoinnussa luomakunnan kanssa ja sen asettamissa rajoissa. Tähän kehykseen kaiken elinkeinotoiminnan on alistuttava. Sama koskee omia kulutustottumuksiamme. Toimiessamme luonnon puolesta toimimme myös ihmisen puolesta, piispat toteavat.

Vetoomus luonnon ja ihmisen puolesta löytyy kokonaisuudessaan Mikkelin hiippakunnan sivuilta.

Myös ortodoksinen kirkko on ilmaissut huolensa Heinäveden kaivoshankkeesta.