Työryhmä alkaa pohtia saimaannorpan ja kalastuksen rinnakkaiseloa — Toimeksiannon tavoitteena on valmistella norppasuojelua tukevia kalastussääntöjä

Työryhmälle annettiin työskentelyaikaa reilu vuosi. Työryhmän puheenjohtaja tulee maa- ja metsätalousministeriöstä.

Timo Seppäläinen

Saimaannorpan kanta on kasvanut suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti nykyisen ja sitä edeltäneen suojeluasetuksen aikana.
Saimaannorpan kanta on kasvanut suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti nykyisen ja sitä edeltäneen suojeluasetuksen aikana.

Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut laajapohjaisen työryhmän, jonka tehtävänä on pohjustaa saimaannorpan suojelemiseksi tarvittavien kalastussääntöjen valmistelua. Kalastussäännöt astuvat voimaan vuonna 2021.

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta saimaannorpan suojelemiseksi on tullut voimaan huhtikuussa 2016. Asetus on voimassa voimassa vuoden 2021 huhtikuulle asti. Lisäksi Pohjois-Savon ely-keskus on tehnyt kalastuksen rajoittamiseksi 262 sopimusta vesialueen omistajien kanssa. Sopimusten voimassaolo päättyy vuoden 2020 lopussa.

Tavoitteena on uudistaa kalastussääntöjä, jotka turvaavat jatkossa saimaannorppakannan kasvun ja mahdollistavat kalastuksen Saimaalla. — Eija Kirjavainen

Saimaannorpan kanta on nykyisen ja sitä edeltäneen asetuksen aikana kasvanut suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriössä nähdään, että saimaannorpan kannan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi kalastusta on säänneltävä asetus- ja sopimuskauden jälkeenkin. Tätä edellyttää norpan suojelustrategia. Siksi kalastuksen sääntelytoimien suunnittelu on tarpeen aloittaa seuraavalle viisivuotiskaudelle.

— Tavoitteena on yhteistyössä sidosryhmien ja alueen toimijoiden kanssa saada aikaan alueelle kalastussäännöt, jotka turvaavat myös jatkossa saimaannorppakannan kasvun ja mahdollistavat kalastuksen, kertoo työryhmän puheenjohtaja, ministeriön kalastusneuvos Eija Kirjavainen.

Työryhmän tulee arvioida Kirjavaisen mukaan saimaannorpan suojeluun asetettujen kalastusrajoitusten riittävyyttä ja vaikutuksia sekä laatia ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi.

— Työryhmän tulee selvittää ja esittää myös muita toimia, joilla saimaannorpan sivusaaliskuolleisuutta kalanpyydyksiin voidaan vähentää. Työryhmän tulee työssään ottaa huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja pyrkiä kalastus- ja suojeluintressin yhteensovittamiseen, ministeriön toimeksiannossa todetaan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mielestä tärkeää on, että työryhmä on laajapohjainen ja siinä on vahva alueen edustus.

— Paikallisten ihmisten, vesialueen omistajien ja kalastajien sitoutuminen on keskeinen osa norpansuojelun onnistumista, Leppä sanoo.

Valmistelutyön yhteydessä järjestetään muun selvitystyön ohella alueellisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia saimaannorpan esiintymisalueella. Työryhmän tulee toimittaa esityksensä maa- ja metsätalousministeriölle 11. joulukuuta 2020 mennessä.

Työryhmän kokoonpano on seuraava: puheenjohtajana toimi kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä ja sihteerinä kalastusbiologi Teemu Hentinen Pohjois-Savon ely-keskuksesta.

Muina jäseninä ovat ympäristöneuvos Esko Hyvärinen ympäristöministeriöstä, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Etelä-Savon maakuntaliitosta, maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä- Karjalan liitosta, ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, luonnon- ja kulttuuriperinnönsuojeluprosessin päällikkö Tuula Kurikka Metsähallituksen luontopalveluista, eräsuunnittelija Eero Hartikainen Metsähallituksesta, tutkija Irma Kolari Luonnonvarakeskuksesta, vanhempi konstaapeli Janne Rinkinen Itä-Suomen poliisilaitokselta, kalatalousasiantuntija Heli Peura Pohjois-Savon ely-keskuksesta, yliopistotutkija Mervi Kunnasranta Itä-Suomen yliopistosta, ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen Suomen WWF:sta, saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen Suomen Luonnonsuojeluliitosta, lakimies Irene Pirhonen Kalatalouden Keskusliitosta, toiminnanjohtaja Markku Marttinen Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä, kaupallinen kalastaja Markku Turtiainen Suomen sisävesiammattikalastajien liitosta, puheenjohtaja Markku Auvinen Etelä-Savon Kalatalouskeskuksesta, hallituksen jäsen Päivi Paavilainen Saimaan Norppaklubista ja kalatalousneuvoja Harry Härkönen saimaannorppa-alueen kalatalousalueelta.