Sosteri kehittää vanhustenhoitoa kuunnellen kansaa — Tammikuun kansalaistilaisuudessa keskustellaan uudenlaisesta palveluasumisesta ja palveluseteleistä

Valtuutettu Kent Nyman (kd.) vaati kunnille ja Sosterille yhteistä päihdestrategiaa. Nymanin ajatus sai hyvän vastaanoton.

Soila Puurtinen

Sosterin valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (vasemmalla), kotihoidon päällikkö Minna Laurio ja valtuutettu Tiina Strandén uskovat Sosterin muiden päättäjien ja virkamiesten tavoin, että vakinaisten työntekijöiden lisääminen on oikea tapa kehittää vanhusten kotihoitoa.
Sosterin valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (vasemmalla), kotihoidon päällikkö Minna Laurio ja valtuutettu Tiina Strandén uskovat Sosterin muiden päättäjien ja virkamiesten tavoin, että vakinaisten työntekijöiden lisääminen on oikea tapa kehittää vanhusten kotihoitoa.

Sosteri kehittää ensi vuonna sosiaalipalveluja, etenkin vanhusten kotihoitoa. Kotihoitoon palkataan 22 vakituista työntekijää lisää. Käsiparit eivät kuitenkaan lisäänny tuolla määrällä, sillä valtaosin vastaava määrä työtä on kotihoidossa tehty määräaikaisten voimin.

— Sijaisten tarvetta tämä vähentää. Samalla se vähentää kotihoidon henkilöstön vaihtuvuutta, kommentoi kotihoidon päällikkö Minna Laurio yhtymävaltuuston talousarviokokouksen päätöstä tyytyväisenä.

Lisäpanostuksena kotihoitoon siirtyy kaksi päihdehuollon sairaanhoitajaa A-klinikalta. Heidän tilalleen A-klinikalle palkataan uudet päihdehuollon sairaanhoitajat.

Kevytpalveluasumisesta ja palvelusetelistä on suunnitelmia — Niistä keskustellaan kaikille avoimessa kansalaistilaisuudessa tammikuussa

Sosteri virittelee myös kevytpalveluasumisesta ja palvelusetelistä suunnitelmia, joita ei ole kirjattu talousarviokirjaan, mutta jotka hallintojohtaja Saara Pesosen mukaan on tarkoitus toteuttaa jo ensi vuoden aikana. Tarkoitus Pesosen mukaan on, että uudistuksista ei synny lisäkustannuksia vaan valtuuston talousarviossa myöntämät rahat voidaan suunnata toisin.

— Kotihoidossa on ihmisiä, jotka tarvitsevat paljon palveluja. Siksi ajatuksena on tuoda kotihoidon rinnalle kevyesti tuettua palveluasumista, sanoi Pesonen.

Sosteri esittelee vanhustenhuollon tulevaisuudensuunnitelmia 17. tammikuuta illansuussa kaikille avoimessa tilaisuudessa, jossa keskustellaan esimerkiksi palveluasumisesta ja palvelusetelistä. Tilaisuus on Musiikkiopistolla, ja Sosteri ilmoittaa sen alkamisen kellonajan tarkemmin ennen joulua.

Tiina Strandén: Kotihoidon tutut hoitajat ovat asiakkaalle tärkeitä

Valtuutetut panivat talousarviokokouksessaan tiistaina tyydytyksellä merkille kotihoidon uudet suunnitelmat.

Tiina Strandén (vihr.) Savonlinnasta toivoi, että kotihoidon virkojen vakinaistamisen lisäsi myös toimintatapoja käydään läpi.

— Pienemmät, tiiviimmät ja itseohjautuvat kotihoidon tiimit toisivat työntekijöille itsearvostusta ja he tuntisivat asiakkaat paremmin. Hoitajien vaihtuvuuden minimointi on asiakastyytyväisyyden kannalta äärimmäisen tärkeää, Strandén sanoi.

Strandén totesi, että suurin tyytymättömyys kotihoidon asiakkaiden keskuudessa liittyy vaihtuvuuteen.

Strandén pohdiskeli sitäkin, voisiko terveydenhuollossa huomioida hoidettavan lähipiiri samaan tapaan kuin sosiaalityössä tehdään.

— Katsooko terveydenhuolto liiaksi vain potilasta ja unohtaa tukiverkostot? Jos tukiverkostoja ei ole, niitä pitää luoda palvelujen avulla. Tässä asiassa kotihoidon tutut hoitajat olisivat tärkeitä, Strandén sanoi.

Kotihoidon päällikkö Minna Laurio kertoi, että toimintamalleja on jo hiottukin. Kotihoidon reittejä on muutettu siten, että asiakkaan luona mahdollisimman usein kävisi tuttu hoitaja.

Soila Puurtinen

Kent Nyman Sulkavalta ja Annukka Kiviranta-Tanninen ovat yhtä mieltä siitä, että alkaa olla aika tehdä päihdehuoltostrategia.
Kent Nyman Sulkavalta ja Annukka Kiviranta-Tanninen ovat yhtä mieltä siitä, että alkaa olla aika tehdä päihdehuoltostrategia.

Kent Nyman: Päihdehuolto suunniteltava kuntien ja Sosterin yhteistyönä

Valtuutettu Kent Nyman (kd.) Sulkavalta ehdotti, että Sosteri ja kunnat tekevät yhdessä päihdehuoltostrategian, joka sisältäisi korjaavaa ja ennaltaehkäisevää päihdetyötä.

Nyman kertoi olleensa taannoin Sulkavalla päihdetyöntekijänä, kunnes siellä kymmenkunta vuotta sitten keksittiin, että moista virkaa ei tarvita, koska Sulkavalla ei ole päihdeongelmaa.

— Sen jälkeen olen tehnyt samaa työtä vapaaehtoistyönä. Päihdeongelma on meidän seudullamme aikamoinen, ja se pitäisi viimeistään nyt havahtua huomaamaan, Nyman sanoi.

— Minä lähdin kuntavaaleihin ehdokkaaksi sen takia, kun muutamat ihmiset pyysivät, että olisin heidän äänitorvensa tässä päihdehuoltokysymyksessä, Nyman paljasti.

Johtava lääkäri Veikko Karvanen: Päihdeongelmaisten kotiuttamiseen tarvitaan kuntien apua

Nymanin esitys sai valtuutetuilta lämpimän vastaanoton. Asiassa siis saattaa tapahtua jotain, vaikka kuntien yhteistä päihdestrategiaa ei kirjattukaan ensi vuoden talousarviotavoitteisiin.

— Minä en muista milloin Rantasalmella olisi viimeksi tehty päihdehuoltostrategia, pohdiskeli valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys (kok.) Rantasalmelta.

Annukka Kiviranta-Tanninen (kesk.) Rantasalmelta toivoi, että päihdehuolto otettaisiin huomioon myös päivystyksen tilajärjestelyissä.

— Päivystyksen työntekijät ovat toivoneet, että päivystyksessä olisi erillinen tila päihdeongelmaisille. On surullista, kun henkilökunta hoitaa yksinäistä mummoa ja samassa tilassa pyörii narkomaani tai alkoholiongelmainen, Kiviranta-Tanninen sanoi.

Perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen kertoi, että päihdehuollon ongelmat on tiedostettu. Päivystyksen tilaongelma on hankala. Jos päihdeongelmaisille olisi oma tila, nykyinen henkilöstö ei riittäisi valvomaan molempia tiloja, kun päivystyksen henkilöstöä ei ole tarkoitus lisätä.

Katkaisuhoito hoidetaan pääterveysaseman päihdekuntoutuskeskuksessa tai sairaalan psykiatrisella osastolla.

Karvasen mukaan ongelmana on usein sekin, että sairaalasta ei voida kotiuttaa katkaisuhoidossa olleita, koska heillä ei ole kotia.

— Kaupunki ei anna asuntoa siinä vaiheessa, kun entiset asunnot on laitettu huonoon kuntoon. Tätä ongelmaa Sosteri ei pysyt yksin ratkaisemaan, vaan kunnat tarvittaisiin mukaan, Karvanen sanoi.

Ahti Myllys: Talousarvio valmisteltu yhteistyössä kuntien kanssa

Sosterin ensi vuoden ulkoiset toimintakulut ovat 188,1 miljoonaa euroa. Jäsenkunnilta Sosteri laskuttaa yhteensä 163,6 miljoonaa euroa. Se on 3,3 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna ja 1,9 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna.

– Talousarvion valmistelua on käyty läpi peruskuntien kanssa hyvässä yhteistyössä. Viime vuodesta on opittu, jolloin Savonlinnan kaupungin ja Sosterin talousarvioluvut eivät olleet yhteneviä. Nyt luvut ovat linjassa. Talousarviossa rakennetaan turvallisuutta turvaamalla palvelut nykytasossaan, sanoi valtuuston puheenjohtaja Ahti Myllys.

Talousarvio on Myllyksen mukaan laaditut sen mukaan, että palvelut alueella säilyvät ja että ihmiset saavat tarvitsevansa hoidon ja hoivan.

Sosterin investoinnit ovat ensi vuonna yhteensä 8,8 miljoonaa euroa, josta uuden pääterveysaseman rakentamisen aloittamiseen kuluu seitsemän miljoonaa. kaikkiaan pääterveysasema maksaa noin 20 miljoonaa.

Uusi terveysasema rakennetaan keskussairaalan tontille, kanttiinin sisäpihan puolelle. Rakennustyöt aloitetaan mahdollisimman alkuvuodesta.

Sosterin jäsenkuntalaskutus 2019

Enonkoski 6,46 miljoonaa
Savonlinna 146,4 miljoonaa
Rantasalmi 5,96 miljoonaa
Sulkava 4,73 miljoonaa
Rantasalmi on ulkoistanut sote-palvelunsa Terveystalolle ja Sulkava Attendolle.

Kommentoidut