”Kaakkois-Suomen 39 000 asukasta on päätetty jättää lääkärihelikopterin saatavuuden ulkopuolelle”, Eksoten hallitus päättää kantelusta ensi viikolla, Parikkalan kunta harkitsee vielä — Kahdeksan yksityishenkilöä kanteli jo lääkärihelikopterista 

Parikkalan ja Rautjärven kunnat harkitsevat vielä.

Katja Juurikko

Eksoten hallitus päättää mahdollisesta kantelusta ensi viikolla.
Eksoten hallitus päättää mahdollisesta kantelusta ensi viikolla.

Kahdeksan yksityishenkilöä on kannellut lääkärihelikopterin sijoittamispäätöksestä eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelijoiden mukaan Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteri olisi pitänyt sijoittaa Lappeenrantaan Utin sijaan.

Maan hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi ennen joulua, että lääkärihelikoptereiden uudet tukikohdat perustettaisiin Seinäjoelle ja Kouvolan Uttiin.

Eksoten hallitus käsittelee mahdollista kantelun tekemistä ensi viikon kokouksessaan hallituksen puheenjohtajan Marja-Liisa Vesterisen (sd.) aloitteesta. Vesterinen teki yksityishenkilönä kantelun jo viime vuoden puolella.

Jos Eksoten hallitus päätyy tekemään kantelun, varmaan kunnissakin mietitään, pitäisikö siihen lähteä mukaan. — Vesa Huuskonen

Rautjärven kunnalle on jätetty asiasta kuntalaisaloite. Aloitteessa toivotaan, että kunnanvaltuutetut sekä ympäristökunnat nostavat asian esille, koska Utin valinnan perustelut ovat väärät. Myös Marja-Liisa Vesterinen kannustaa pohjoispään kuntia kantelemaan.

— Heitähän tämä päätös rokottaa eniten, kun kopteri ei ehdi Utista asti riittävän nopeasti pohjoispään kuntiin, sanoo Vesterinen.

39 000 asukasta jää palvelun ulkopuolelle

Rautjärven kunnanhallitus käsittelee asiaa ensi viikolla kuntalaisaloitteen pohjalta.

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen kertoo, ettei Parikkalan kunta ole vielä harkinnut kantelua.

— Mutta jos Eksoten hallitus päätyy tekemään kantelun, varmaan kunnissakin mietitään, pitäisikö siihen lähteä mukaan, sanoo Huuskonen.

Asiantuntijatyöryhmä oli alun perin päätynyt esittämään tukikohdaksi Lappeenrantaa, jotta kopteri saavuttaa myös pohjoisimmat kunnat, saaristoalueen ja rajavyöhykkeen. Sittemmin perusteita muutettiin ruuhka-Suomen palvelua painottavaksi, ja valinnaksi tuli Utti.

Eksoten kanteluesityksen mukaan eduskunnan oikeusasiamiehen näkemys on merkittäviltä osin päätöksessä sivuutettu. Kaakkois-Suomen 39 000 asukasta on päätetty jättää lääkärihelikopterin saatavuuden ulkopuolelle, vaikka juuri näistä asukkaista eduskunnan oikeusasiamies oli ratkaisussaan näkemyksenä ilmaissut.