Tilaajalle

Eksote pyytää AVIa arvioimaan Imatran tulipalokuolemaa, Marja-Liisa Vesterinen kiistää, että vanhusten palvelut olisivat olleet säästökohteena — Eksote tavoittelee vanhuspalvelujen painottumista nykyistä enemmän kotihoitoon

Marja-Liisa Vesterisen mukaan ulkopuolisen on hyvä selvittää Eksoten toiminta kuolemaan johtaneessa tapauksessa Imatran Meltolassa. Eksote haluaa edelleen lisätä kotihoidossa olevien vanhusten osuutta.

Kai Skyttä

Marja-Liisa Vesterisen mukaan ulkopuolisen  tahon on hyvä selvittää Eksoten toimintaa Imatran Meltolan kuolemantapaukseen liittyen.
Marja-Liisa Vesterisen mukaan ulkopuolisen tahon on hyvä selvittää Eksoten toimintaa Imatran Meltolan kuolemantapaukseen liittyen.

Eksoten hallitus ilmeisesti pyytää Aluehallintovirastoa selvittämään Eksoten toimintaa Imatran Meltolan kuolemaan johtaneeseen tulipaloon liittyen. Tulipalossa kuoli 96-vuotias Eksoten kotihoidon asiakas.