Eläinlääkäriaseman sisäilmaremontti jäi kokonaan Sosterin piikkiin — Korvausvastuun aiheuttavia virheitä ei havaittu tehdyn rakennustöissä

Kuntayhtymän hallitus kokoontui ja totesi, että Sosterin talousarviota tehdään haasteellisessa tilanteessa. ”Pyrimme kaikin keinoin pitämään kulumme kurissa, potilaiden ja asiakkaiden palvelut ja hoito seudulla turvaten ja varmistaen”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen.

Soila Puurtinen

Toiminta vuonna 2013 valmistuneelle Anttolan eläinlääkäriasemalla palasi keväällä sisäilmaremontin jälkeen. 172 000 euroa maksanut remontti jäi Sosterin maksettavaksi, koska korvausvastuun aiheuttavia rakennusvirheitä ei löydetty selvityksessä.
Toiminta vuonna 2013 valmistuneelle Anttolan eläinlääkäriasemalla palasi keväällä sisäilmaremontin jälkeen. 172 000 euroa maksanut remontti jäi Sosterin maksettavaksi, koska korvausvastuun aiheuttavia rakennusvirheitä ei löydetty selvityksessä.

Sosterin eläinlääkäriasemalla Savonlinnan Anttolan Kitkantiellä tehtiin yhteensä 172 000 eurolla remonttia sisäilmaongelmien vuoksi.

Kaikki kustannukset jäivät Sosterin kannettavaksi, koska takuuaika oli ohi ja korvausvastuun aiheuttavia virheitä ei havaittu tehdyn rakennustöissä.

Selvityksessä arvioitiin rakennussuunnittelua ja lattiapinnoitteiden asentamista ja mahdollisia asentamisessa tapahtuneita virheitä.

Selvityksen mukaan rakennuksessa todettuihin sisäilmaongelmiin eivät näytä olleen syynä sellaiset suunnittelu- tai rakennusvirheet, eivätkä myöskään laiminlyönnit, joiden perusteella suunnittelijoihin tai urakoitsijoihin voitaisiin kohdistaa vahingonkorvaus- tai muitakaan vaatimuksia takuuajan päättymisen jälkeen.

Selvityksen mukaan tapahtunut vahinko ei ole ollut myöskään valvonnan puutteellisuudesta johtuva.

Sosterin hallitus merkitsi saaden selvityksen tiedoksi ja totesi asian loppuun käsitellyksi kokouksessaan tiistaina.

Tuija Pauhu

Sosterin pitää Savonlinnan kaupungin vaatimuksesta pystyä alentamaan laskutustaan miljoonalla joka vuosi jatkossa. Se tuo merkittäviä haasteita talouden suunnitteluun.
Sosterin pitää Savonlinnan kaupungin vaatimuksesta pystyä alentamaan laskutustaan miljoonalla joka vuosi jatkossa. Se tuo merkittäviä haasteita talouden suunnitteluun.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin suunnittelee tulevien vuosien talouttaan kireässä raamissa. Sosterin tiedotteessa kerrotaan, että väestöennuste kertoo hoidon ja erityisesti hoivan tarpeen kasvavan. Esimerkiksi säännöllistä kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa, mikä nostaa hoivan kustannuksia alueella noin kahdeksalla miljoonalla eurolla vuoteen 2030 mennessä. Kiky-sopimuksen päättyminen palauttaa lomarahat täysimääräisiksi, mikä lisää henkilöstömenoja noin miljoonalla eurolla. Myös uusi neuvottelukierros palkoista tuo painetta henkilöstökustannuksiin.

Samaan aikaan Sosterilla on tiedossa jäsenkuntiensa heikentynyt taloustilanne. Savonlinnan kaupunki on asettanut Sosterille tavoitteen, että kaupungille lähtevien laskujen loppusumma, eli kuntalaskutus, pienenee miljoona euroa joka vuosi vuosina 2020-2022.

Mikäli tämän vuoden kuntalaskutus, eli savonlinnalaisten palvelujen käyttö ylittää arvioidun, on paine tuleville vuosille vielä kovempi. Sosterin hallintojohtaja Saara Pesonen totesi, että liikkumavaraa taloudessa ei ole juuri ole.

— Kesällä talousarvion valmistelua on aloitettu vuoden 2019 tason ja loppuvuoden toteumaennusteiden pohjalta. Kuitenkin kustannusten kasvu ikäihmisten hoivassa ja henkilöstömenoissa pitää ottaa valmistelussa huomioon realistisesti.

Pesosen mukaan säästöjä haetaan vapautuvien vakanssien täyttämisen tiukalla arvioinnilla, hankintojen ja remonttien karsinnalla ja tiukalla kustannuskurilla. Myös henkilöstö on otettu mukaan taloustalkoisiin valmisteluvaiheessa.

Pyrimme kaikin keinoin pitämään kulumme kurissa, potilaiden ja asiakkaiden palvelut ja hoito seudulla turvaten ja varmistaen. — Pekka Nousiainen

Hallitus päätti kokouksessaan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2019-2021 raamista, aikataulusta ja ohjeesta. Raami on talousarvion 2019 taso, huomioiden henkilöstösopimusten taso, eli 188,1 miljoonaa euroa (+1,6 %).

— Raami on tiukka, mutta siinä on myös huomioitu tiedossa olevat talouden realiteetit. Kuntien hankala tilanne on tiedossamme, ja pyrimme kaikin keinoin pitämään kulumme kurissa, potilaiden ja asiakkaiden palvelut ja hoito seudulla turvaten ja varmistaen, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen totesi.

Nousiaisen mukaan valtio tulouttaa leikattuja valtion osuuksia ja kustannusten jaon tasotarkistusta ensi vuonna noin 1,1, miljardia, joka on syytä huomioida kuntalaskutuksessa.

Kokouksen alussa hallitus käsitteli kannanottoa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) perussopimuksen muutokseen. Sosteri on yksi ISLABin perustajajäsenistä. Kuntayhtymähallitus päätti pyydettynä kannanottonaan, että se hyväkyy perussopimuksen muutoksen. Kysymyksessä oli Ylä-Savon kuntayhtymän ottaminen ISLABin jäseneksi.

Hallitus päätti myös, että Effica -potilastietojärjestelmä päivitetään Lifecare -versioon. Päivitysprojekti ja siihen liittyvät lisenssit hankitaan Tieto Finland Oyj:ltä. Hankinnan kokonaiskustannukset 48 kuukauden ajalle laskettuna ovat yhteensä 453 010 euroa.

Uusimmat uutiset