Jäät heikentyvät nyt vauhdilla Etelä-Savossa — Kohvajäätä on paljon ja se sulaa teräsjäätä nopeammin

Jäätä mitattiin neljässä eri paikassa.

Mari Koukkula

Aamupakkasilla jää tuntuu kovalta, mutta iltapäivällä aurinko on jo pehmentänyt sitä ja kantavuus on heikentynyt.
Aamupakkasilla jää tuntuu kovalta, mutta iltapäivällä aurinko on jo pehmentänyt sitä ja kantavuus on heikentynyt.

Järvien jäät heikentyvät Etelä-Savossa. Ely-keskuksen tiistaina tekemissä mittauksissa jäiden kokonaispaksuus oli 39–42 senttiä. Teräsjään osuus vaihteli 15:stä 22:een senttiin. Jäät ovat useita senttejä ohuempia kuin huhtikuussa keskimäärin.

Valtakunnallisista jäähavaintopaikoista Haukivuoren Kyyvedellä kokonaisjäänpaksuus oli mittauksessa 49 senttiä. Haukivedellä Savonlinnan Oravissa lukema oli 48 senttiä.

Ely-keskus muistuttaa, ettei jään paksuus välttämättä kerro jään kantavuudesta. Heikomman kohvajään osuus kokonaisjäänpaksuudesta oli mittauskohteissa noin puolet. Tänä talvena kohvajään osuus on ollut melko suuri ja jäät tavanomaista huonolaatuisempia, minkä takia ne myös heikentyvät keväällä nopeammin.

Mittaustulokset eivät kerro koko järven tilanteesta. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtapaikoissa.

Jäiden haurastuminen kiihtyy entisestään, kun yöpakkaset loppuvat.