Maakuntahallitus kertoo taas valtiolle, että nykyinen maakuntajako on sen mielestä hyvä lähtökohta sote-maakunnille — Savonlinnalaiset olivat äänestyksessä toista mieltä

Savonlinnalaiset Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) ja Lea Sairanen (kok.) eivät olisi halunneet kiitellä nykyiseen maakuntajakoon perustuvaa sote-jakoa. He hävisivät äänestyksen.

Savonlinnan seudun kunnat ovat ilmoittaneet haluavansa Pohjois-Savon sote-maakuntaan. Etelä-Savon maakuntahallitus ilmoitti jo toistamiseen lausuntonaan, että sote-maakuntajaon pitää perustua nykyiseen maakuntajakoon.
Savonlinnan seudun kunnat ovat ilmoittaneet haluavansa Pohjois-Savon sote-maakuntaan. Etelä-Savon maakuntahallitus ilmoitti jo toistamiseen lausuntonaan, että sote-maakuntajaon pitää perustua nykyiseen maakuntajakoon.

Etelä-Savon maakuntahallitus on äänin 10—2 sitä mieltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamishankkeet pitää toteuttaa maakunnittain. Lokakuun lopulla maakuntahallitus päätyi samanlaisin äänestysluvuin samaan lopputulokseen äänestäessään sote-keskusten valmistelusta.

Maakuntahallitus antoi valtioneuvostolle lausuntonsa uudistamishankkeiden valtionavustuksia koskevasta asetuksesta ja kiitteli sitä, että asetuksen lähtökohtana on nykylainsäädännön mukainen maakuntajako.

Asetusluonnokseen sisältyy mahdollisuus poiketa maakuntaperusteisesta aluejaosta erityisestä syystä. Tämä mahdollisuus ei maakuntahallituksen mielestä saa johtaa siihen, että hanke ei enää kattaisi 80:tä prosenttia maakunnan väkiluvusta, mikä toisaalta on avustuksen ehtona.

Äänestyksessä hävisivät savonlinnalaiset Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) ja Lea Sairanen (kok.). Heidän mielestään maakuntaliiton olisi pitänyt todeta noudattavansa lausunnossaan jäsenkuntiensa ilmaisemaa tahtoa sote-valmistelun etenemisestä. Lisäksi he olisivat halunneet lausunnossa todettavaksi, että mahdollisuus poiketa maakuntaperusteisesta aluejaosta takaa sosiaali-ja terveyspalvelujen tarkoituksenmukaisen järjestämisen ja aluejaon sote-palveluille.

Savonlinnalainen Jarkko Wuorinen (kesk.) äänesti tyhjää.

Savonlinnalaisten lisäksi kokouksessa oli Savonlinnan seudulta Sulkavan Hannu Auvinen (kesk.). Hän kannatti lausuntoa, jonka mukaan sote-uudistuksen lähtökohtana pitää olla nykyinen maakuntajako.

Savonlinnan seudun kunnat ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua Pohjois-Savon sote-valmisteluun.

Maakuntahallitus tukee Savonlinnan kaupungin nimeämistä saaristokunnaksi. Muilta osin maakuntahallitus on tyytyväinen saaristokuntia koskevaan asetusluonnokseen. Asetusluonnoksen mukaan uusia saaristokuntia ei nyt nimetä. Tarkoituksena on ensin tehdä uusi saaristokuntia määrittävä kriteeristö, jonka perusteella tehtävä uusi asetus voisi astua voimaan vuoden 2022 alusta.

Juttua muokattu 19.11. kello 18.46. Alkuperäisestä jutusta puuttui Hannu Auvisen äänestyskäyttäytyminen. Sen sijaan jutussa väitettiin, että savonlinnalaisten lisäksi kokouksessa ei ollut Savonlinnan seudun kunnista muita edustajia.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut