Sulkavan seurakunta teki 50 000 euroa alijäämäisen budjetin ensi vuodelle — Henkilöstöjoustosta jäi maininta tekstiin

Taseessa on aiemmilta vuosilta ylijäämää 700 000 euroa, mutta väki vähenee ja vanhenee Sulkavallakin.

Soila Puurtinen

Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 50 000 euroa alijäämäisen budjetin ensi vuodelle.
Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 50 000 euroa alijäämäisen budjetin ensi vuodelle.

Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion kokouksessaan torstai-iltana.

Talouspäällikkö Jukka Laukkasen laatiman arvion mukaan toimintatuotot ovat 212 800 ja toimintakulut 764 178 euroa.

Verotuloja ja valtionrahoitusta saadaan 491 700 euroa ja vuosikate jää 36 678 euroa miinukselle. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden alijäämä on 49 378 euroa.

Valtuutettu Hilkka Virtanen esitti, että talousarviosta poistetaan maininta henkilöstön lomautusten ja irtisanomisten käytöstä tarvittaessa. Kukaan ei kannattanut Virtasen esitystä, ja kirkkovaltuusto hyväksyi pohjaesityksen yksimielisesti.

Seurakunnan taseessa on aiemmilta vuosilta ylijäämää noin 700 000 euroa eli alijäämä pystytään kattamaan.

Kirkollisverotulojen arvioidaan vähenevän ensi vuonna 30 000 euroa eli 6,4 prosenttia.

Sulkavallakin väki vanhenee ja vähenee, mutta Laukkasen mukaan kirkosta ei onneksi muuten juuri erota.

Tällä hetkellä seurakunnassa on 2 135 jäsentä, mutta arvion mukaan määrä alittaa 2000 parin vuoden kuluttua.

Metsätuloa tulee ensi vuonna arviolta 150 000, maksutuottoja 27 600 ja vuokratuottoja 15 200 euroa.

Suurin menoerä on henkilöstö. Siihen on budjetoitu 448 228 euroa, mikä on 1,5 prosenttia vähemmän kuin tänä vuonna.

Palveluiden ostoihin on määrä käyttää 180 450 euroa (+ 4,7 %) sekä aineisiin ja tarvikkeisiin 96 450 euroa (- 0,5 %).

Avustuksiin on varattu 11 300 euroa ja muihin toimintakuluihin 24 350 euroa.

Hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa tuotot ovat 68 300 euroa ja kulut 67 360 euroa eli tilikauden ylijäämäksi tulee 940 euroa.

Hautojen hoitohintoja tarkistettiin vuoden 2014 alussa vastaamaan kustannuksia eikä korotuksia nyt tarvita.