Savonlinnan tuloveroprosentti nousee, kiinteistöveroprosentit ennallaan— Katso kaupunginvaltuuston kokouksen päätöksiä tästä jutusta

Puistokadun kaava muuttui. Kallislahden koulu ja Savonrannan Päivärinne jatkavat toimintaansa.

Jaana Hänninen

Teemu Hirvonen (sd.) osallistuu viimeistä kertaa Savonlinnan kaupunginvaltuuston kokoukseen. Hän muuttaa marraskuuun aikana kirjansa Helsinkiin, jonne hänen vaimonsa ja kaksi tytärtä muuttavat Savonlinnasta viikon kuluttua.  Hirvonen aloitti maaliskuussa Palkansaajasäätiön toimitusjohtajana. Hän on jo aiemmin luopunut muista luottamustehtävistä rivivaltuutetun paikkaa lukuunottamatta. Kuvassa demariryhmän palaveria ennen kokousta.
Teemu Hirvonen (sd.) osallistuu viimeistä kertaa Savonlinnan kaupunginvaltuuston kokoukseen. Hän muuttaa marraskuuun aikana kirjansa Helsinkiin, jonne hänen vaimonsa ja kaksi tytärtä muuttavat Savonlinnasta viikon kuluttua.  Hirvonen aloitti maaliskuussa Palkansaajasäätiön toimitusjohtajana. Hän on jo aiemmin luopunut muista luottamustehtävistä rivivaltuutetun paikkaa lukuunottamatta. Kuvassa demariryhmän palaveria ennen kokousta.

Savonlinnan tuloveroprosentti nousee 22,25 prosenttiin. Valtuusto päätti asiasta äänin 27—24. Korotusta on 0,25 prosenttiyksikköä.

Kiinteistöveroprosentit pysyvät entisellään. Kiinteistöveroprosenteista valtuusto päätti varsin suurilla ääntenenemmistöillä.

SDP, kokoomus ja perussuomalaiset vastustivat tuloveroprosentin korottamista.

— Palveluverkkoa pitää sopeuttaa väestökehityksen mukaiseksi, sanoi Teemu Tiainen (sd.).

— Tuloveroprosentin korottaminen ei lisää kaupungin vetovoimaa, ja se on myös kaupungin strategian vastaista, sanoi Lea Sairanen (kok.)

Keskusta, kristillisdemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto kannattivat tuloveroprosentin korottamista.

Tuukka Suomalainen (kesk.) korosti, että tuloveroprosentin korottaminen oli tarpeen, jotta kiinteistöveroprosenttia ei tarvinnut korostaa.

Kaupunginjohtaja Janne Laineen talousarvioesitys perustuu kiinteistöveroprosenttien korottamiseen.

— Kiinteistövero on epäoikeudenmukainen vero. Se ei ota vähääkään huomioon maksukykyä, Suomalainen huomautti.

0,25 prosenttiyksikön suuruinen tuloveron korotus tuottaa kaupungille suunnilleen miljoona euroa, eli saman verran rahaa kuin kaupunginjohtajan esittämät kiinteistöverokorotukset olisivat tuoneet.

Muutamia äänestyksiä kiinteistoveroista

Kiinteistöveroprosenteista käytiin joitakin äänestyksiä, joissa kaupunginhallituksen esitys kiinteistöverojen ennallaan säilyttämisestä voitti selkein luvuin.
Kristillisdemokraatit olisivat halunneet poistaa yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveron ja korottaa vastaavien tulojen saamiseksi vakituisen asunnon ja loma-asunnon kiinteistöveroa 0,03 prosenttiyksiköllä.

Esitys hävisi äänestyksen. Matti-Pekka Parkkinen (kesk.) totesi, että yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöverotuksesta ei voida luopua ilman tarkkaa tutkimusta, koska yleishyödyllisissä yhteistöissä on myös liiketoimintaa harjoittavia toimijoita, joten verottomuus vääristäisi kilpailua.

Parkkinen ja Pekka Laitinen (kok.) muistuttivat, että kumppanuuspöytien tiimoilta on selvitettävänä, miten kylätalojen ja seuraintalojen verotaakkaa voitaisiin helpottaa.
Vasemmistoliitto ja osa vihreiden ryhmästä olisi halunnut korottaa kiinteistöveroja, paitsi pitää vakituisen asunnon kiinteistöveron ennallaan.

Valtuuston päätöksellä Savonlinnan yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,4 prosenttia. Vakituisten asuntojen veroprosentti 0,56 prosenttia, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,52, yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 1,4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on 2 ja voimalaitoksen veroprosentti 2,5.

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn ensi maanantaina, ja valtuusto päättää talousarviosta joulukuussa.

Kallislahden koulun toiminta saa jatkua

Kallislahden koulun toiminta saa jatkua. Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti asiasta äänin 29—22.

Äänestyksessä hävisi esitys, jonka mukaan Kallislahden koulun toiminta olisi loppunut syksyllä 2019.

Valtuuston piti ottaa asiaan kantaa, koska koulun oppilasmäärä on nyt esioppilaat mukaan lukien alle 25. Valtuusto päätti vuosi sitten, että 25 oppilaan rajan alittuminen tilapäisesti ei automaattisesti johda koulun lopettamiseen, mutta rajan alittuessa asia on tuotava valtuuston tarkasteluun.

Savonrannan Päivärinteen vanhainkoti jatkaa toimintaansa

Savonrannan vanhainkoti Päivärinne saa jatkaa toimintaansa toistaiseksi. Näin päätti kaupunginvaltuusto äänin 31—20.
Kerimäen vanhainkodista tulee lyhytaikaista hoitoa tarjoava talo.
Valtuusto siis hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. Äänestyksessä hävisi esitys, jonka mukaan Savonrannan vanhainkoti olisi lakkautettu.
Savonrannan vanhainkodin lakkauttamista kannatti enemmistö SDP:n ja kokoomuksen valtuustoryhmistä. Myös vihreiden ryhmä jakaantui. Muut ryhmät kannattivat Päivärinteen säilyttämistä.

Vanhainkodin lakkauttamista vastustavat perustelivat näkemystään sillä seikalla, että on epäinhimillistä siirtää vanhuksia keskikaupungin palvelutaloihin, joihin omaiset eivät pääse heitä katsomaan.
Lakkauttamista kannattavat totesivat, että Savonrannan vanhainkodissa on myös kantakaupungin asukkaita. He laskeskelivat, että savonrantalaiset vanhukset joka tapauksessa mahtuisivat Savonrannalla olevaan yksityiseen palvelutaloon.
Päivärinteen lakkauttaminen säästäisi Sosterin laskelmien mukaan 600 000 euroa rahoja.

Tuija Pauhu

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Puistokadun kaavamuutoksen, joka mahdollistaa asumisen Puistokatu 5:n ja Puistokatu 1:n yläkerrassa. Puistokatu 1 on kuvassa oikealla. Puistokatu 5 eli entinen Puistokadun kivikoulu on kolmas talo oikealta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Puistokadun kaavamuutoksen, joka mahdollistaa asumisen Puistokatu 5:n ja Puistokatu 1:n yläkerrassa. Puistokatu 1 on kuvassa oikealla. Puistokatu 5 eli entinen Puistokadun kivikoulu on kolmas talo oikealta.

Puistokadun kaava muuttui. Vanhojen kivitalojen yläkerroksiin voi tehdä asuntoja

Puistokatu 1:n ja Puistokatu 5:n ylimpiin kerroksiin voidaan tehdä asuntoja.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ja keskusteluitta talojen käyttötarkoitusta koskevan asemakaavamuutoksen maanantaina.

Alustavien suunnitelmien mukaan kivitalojen kahteen ylimpään kerrokseen voidaan sijoittaa yhteensä 26 asuntoa.

Korttelin talot ja tontit omistaa Savonlinnan kaupunki. Niitä hallinnoi kaupungin kokonaan omistama Savonlinnan Yritystilat Oy.

Korttelin läpi saa edelleen kävellä nykyisiä jalankulkureittejä pitkin.

Kaikki Puistokadun korttelin rakennukset ovat ennestään ulkoasultaan suojeltuja lukuunottamatta Pinnana tunnettua Olavinkadun puolella sijaitseva yksikerroksista, valkeaksi rapattua rakennusta.

Maanantaina hyväksytty asemakaava suojelee myös Pinnan, ja suojelumääräyksiä ulotetaan myös rakennusten sisätiloihin.

Juttua korjattu: Myös vihreiden ryhmä jakaantui Päivärinnettä koskevassa äänestyksessä.