Tilaajalle

Juuso Joona välttää avohakkuita, hoitaa metsiä puustoisina ja suosii yläharvennuksia: ”Taimien tuloa ei voi estää juuri millään”

Juuso Joona käyttää jatkuvan kasvatuksen menetelmää Tyynelän tilan metsissä Joutsenon Aholassa. Metsänomistaja Irma Wellingin mielestä jatkuva kasvatus tulisi yhä useammin ottaa avohakkuun vaihtoehdoksi.

Ilpo Leskinen

Seitsemän vuoden takainen yläharvennus on tuonut lisää valoa Tyynelän tilan metsään. Juuso Joona kertoo, että yläharvennuksessa otettiin sieltä täältä metsikön suurimpia puita.
Seitsemän vuoden takainen yläharvennus on tuonut lisää valoa Tyynelän tilan metsään. Juuso Joona kertoo, että yläharvennuksessa otettiin sieltä täältä metsikön suurimpia puita.

Joutsenolainen Juuso Joona esittelee 1950-luvun aukkohakkuun jälkiä. Uusi metsä on saanut kasvaa yli puoli vuosataa suurelta osin oman tahtonsa mukaisesti.