Nätkin viidesluokkalaiset lähtevät ensi syksynä Mertalaan — Muille tilataan vuokrattava tilaelementtikoulu Nätkille

Myöhemmin vuokrasopimusta voidaan jatkaa.

Soila Puurtinen

Nätkin koulu joutui syksyllä lähtemään koulurakennuksestaan sisäilmaongelmien vuoksi. Ensi syksyn aikana Nätkille valmistuu uusi vuokrakoulu.
Nätkin koulu joutui syksyllä lähtemään koulurakennuksestaan sisäilmaongelmien vuoksi. Ensi syksyn aikana Nätkille valmistuu uusi vuokrakoulu.

Nätkin koulun viidesluokkalaiset siirtyvät Mertalan koulun oppilaiksi ensi syksynä, lukuvuoden alkaessa.

Nätkin alueen viidesluokkalaiset, joiden koulumatkan pituus on 4—5 kilometriä, saavat maksuttoman bussilipun viidennen luokan ajaksi.

Nätkin 1.—4.-luokkalaisia ja pienryhmiä varten Nätkille tilataan vuokrattava tilaelementtikoulu viideksi vuodeksi.

Vuokra-aikaa voidaan tarvittaessa jatkaa optiovuosilla.

Sivistyslautakunta päätti Nätkin kouluratkaisusta torstai-iltana äänin 6—4.

Äänestyksessä hävisi esitys, jonka mukaan olisi selvitelty kiinteän koulun rakentamismahdollisuutta 1.—6. luokille. Sitä ennen hävisi esitys, jonka mukaan koulu olisi kerralla vuokrattu pitemmäksi aikaa.

Nätkin koulu pääsee muuttamaan nykyisistä väliaikaistiloistaan entisestä KVL:n talosta uuteen vuokratilaan jossain vaiheessa syksyä.

Koulurakennuksen vuokraaminen viideksi vuodeksi maksaa yhteensä 3,05 miljoonaa euroa. Kymmenen vuoden vuokrasopimus olisi maksanut 4,525 miljoonaa euroa.

Sivistyslautakunta järjesti Nätkin koulun koulumuodosta kuulemisen, johon se sai 48 kannanottoa.

Yhdessätoista kannanotossa esitettiin, että koulussa olisi nykyiseen tapaan 1.—5. luokat.
Sivistysviraston kannanotoista tekemän yhteenvedon mukaan 31 kannanotossa esitettiin, että koulussa pitää olla 1—6. luokat.

Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen näki Nätkin viidesluokkalaisten siirtymisen Mertalaan hyvänä ratkaisuna, koska opetusryhmät Mertalassa voidaan järjestää tarkoituksenmukaisemmin kuin tähän asti.

Nojanmaan koulun oppilaat ovat jo nyt siirtyneet Mertalaan viidennelle luokalle. Vuotta myöhemmin nätkiläiset on jouduttu sijoittamaan jo vuoden ajan toimineisiin luokkiin tai vaihtoehtoisesti säilyttämään Nätkin luokat kokonaan entisellään.

Mertalan koulu on suunniteltu ja peruskorjattu 650 oppilaalle. Oppilasmäärä ei ylity oppilasennakointien mukaan Nätkin 5.-luokkalaisten tullessa.

Korjattu äänestystä koskevaa kohtaa. Korjattu 1.—6. luokkien koulua puoltavien kannanottojen lukumäärä.