Savonlinna vastustaa käräjäkanslian lopettamista ja vetoaa Häkkäseen — Menisi päinvastoin kuin OKL-kompensaatioissa luvattiin

Kanslian lopettamisessa 11 henkilön tehtävät siirtyisivät Savonlinnasta Mikkeliin.

Savonlinna vastustaa käräjäkanslian lopettamista ja vetoaa Häkkäseen — Menisi päinvastoin kuin OKL-kompensaatioissa luvattiin

Kaupungin ja alueen elinkeinoelämän edustajat vastustavat käräjäoikeuden kanslian lopettamista Savonlinnasta.

Hallituksen esityksestä annetun lausunnon ovat allekirjoittaneet kaupunginjohtaja Janne Laine, valtuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen, yrittäjien puheenjohtaja Eero Piironen ja kauppakamarin puheenjohtaja Arto Tolvanen.

Muistio on lähetetty oikeusministeri Antti Häkkäselle (kok.) sekä kaikille muillekin alueen kansanedustajille.

Kaupunki muistuttaa, että lakkauttaminen on vastoin hallituksen aiemmin lupaamaa OKL-kompensaatioesitystä, jossa päinvastoin luvattiin keskittää oikeusaputoimintoja Savonlinnaan.

Lakkauttaminen tarkoittaisi kolmen virkatuomarin, kahden käräjänotaarin ja kuuden kansliahenkilön tehtävien siirtämistä Mikkeliin.

Karsiminen heikentäisi kansalaisten oikeusturvaa paitsi suoraan myös välillisesti sitä kautta, että se voisi olla kohtalokasta paikkakunnan asianajotoimistoille.

Allekirjoittavat esittävät, että oikeusministeriö puuttuu hallituksen nykyiseen esitykseen ja kanslia pysyy Savonlinnassa.