Pohjois-Savon maakuntaliiton mielestä Savonlinnan seudun pitää pysyä Etelä-Savossa – Itä-Savon kuntien suuntautuminen Pohjois-Savoon ei maakuntahallituksen mielestä ole mahdollista ilman siirtymärahoitusta

Pohjois-Savon liiton lausunto syntyi äänin 7–4.

Päivi Virta-Salo

Pohjois-Savon maakuntaliiton lausunnon mukaan Savonlinnan seudun pitäisi pysyä Etelä-Savossa.
Pohjois-Savon maakuntaliiton lausunnon mukaan Savonlinnan seudun pitäisi pysyä Etelä-Savossa.

Pohjois-Savon maakuntahallituksen mielestä sote-maakuntien tulee perustua hallitusohjelman mukaisesti nykyisiin maakuntarajoihin. Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan pitää maakuntahallituksen mielestä siten kuulua Etelä-Savon sote-maakuntaan.

Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi äänin 7–4 maakuntaliiton lausunnon sote-uudistuksen lakiluonnoksesta. Äänestyksessä hävisi esitys, jonka mukaan liitto ei ottaisi lainkaan kantaa maakuntajakoon. Hävinnyttä esitystä kannattivat SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat. Voittanutta esitystä kannattivat keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten edustajat.

Lausunnossa luetellaan haasteita, joita syntyisi Itä-Savon kuntien liittymisestä Pohjois-Savon sote-maakuntaan: rahoitus nykymuotoisten sote-palveluiden tuottamiseen on riittämätön, Etelä-Savon väestöpohja jää liian pieneksi, laaja-alainen vaikutusten arviointi on tekemättä ja uudistuksen muutoinkin tiukka aikataulu vaarantuu.

Maakuntahallitus toteaakin ykskantaan, että nykyisen kaltaista palvelurakennetta ei ole mahdollista säilyttää ilman siirtymärahoitusta.

– Mikäli lainsäädännössä vahvistettaisiin maakuntajako, jossa Itä-Savon kunnat siirtyisivät Pohjois-Savon sote-maakuntaan, tulisi maakuntien rahoitusmallia muuttaa siten, että Pohjois-Savon maakunta saisi erillistä siirtymärahoitusta, joka olisi selvästi kasvava, ei vähenevä, lausunnossa todetaan.

Kuopion kaupunginhallitus antaa kaupungin lausunnon lakiluonnoksesta tänä iltana.

Maakuntaliiton rajat ovat samat kuin sote-maakunnan rajat

Sosiaali- ja terveyspalvelujen on määrä vuoden 2023 alussa siirtyä kuntien vastuulta itsehallinnollisten maakuntien vastuulle.

Lausuntokierroksella kysytään eri tahojen kantaa siihen, pitäisikö Savonlinnan seudun kuulua Etelä-Savoon vai Pohjois-Savoon. Lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvosto ratkaisee asian.

Jos Savonlinnan seutu liittyy Pohjois-Savon itsehallinnolliseen maakuntaan, seutu vaihtaa myös maakuntaliittoa Pohjois-Savoon.

Seudun kunnista Savonlinna, Enonkoski ja Rantasalmi haluavat suuntautua Pohjois-Savoon, Sulkava Etelä-Savoon.

Juttua päivitetty. Lisätty tieto siitä, mitä äänestys koski.

Uusimmat uutiset