Parikkalan kunnanhallitus ei esitä korotuksia veroihin

Kunnanjohtajan verojen korotusesitys hävisi äänin 4–3.

Tuija Pauhu

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen haluaisi korottaa kunnan veroja, mutta kunnanhallitus oli eri mieltä. Tosin niukasti äänin 4-3. Veroprosentin suuruuden päättää lopulta kunnanvaltuusto seuraavassa kokouksessaan.
Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen haluaisi korottaa kunnan veroja, mutta kunnanhallitus oli eri mieltä. Tosin niukasti äänin 4-3. Veroprosentin suuruuden päättää lopulta kunnanvaltuusto seuraavassa kokouksessaan.

Parikkalan kunnanhallituksen kokouksessa käytiin viime viikolla pitkä keskustelu tuloveroprosentin nostosta.

Kunnanjohtaja Vesa Huuskosen esitys nostaa tuloveroa (20,5 prosenttiin) ei kuitenkaan saanut enemmistön kannatusta, vaan hävisi äänin 4-3. Valtuustoon menee siis esitys, jonka mukaan veroprosentti pysyy ennallaan.

Keskustan Timo Neuvosen esitystä säilyttää tulovero nykyisenä (19,5) kannattivat Ari Berg (kesk.), Pekka Anttonen (sd.) ja Ulla Kujanpää (kd.).

Huuskosen ehdotusta kannattivat Olavi Laukkanen (kesk.), Vuokko Ahoranta (kok.) ja Paula Ahokas (sit.).

Kunnanjohtaja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Kunnanjohtaja esitti myös yleisen kiinteistöveron nostamista 1,2:een. Neuvonen esitti kiinteistöveron pitämistä nykyisenä (1,0). Neuvosen esitys voitti äänin 6-0. Olavi Laukkanen äänesti tyhjää.

Kunnanjohtajan mukaan hänen esityksensä veroprosenttien nostosta perustui tulevaisuuden taloustilanteen ennakointiin, kun taas kunnanhallituksen jäsenistä enemmistö luottaa hänen mielestään nykytilanteeseen ja positiiviseen talouskehitykseen.

Viime vuonna Parikkalan tilinpäätös oli 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja se tulee olemaan samaa luokkaa myös tänä vuonna. Sen sijaan nyt valmistelussa oleva ensi vuoden budjetti on jäämässä alijäämäiseksi.

Huuskosen mielestä talousarviossa tulisi huomioida Itä-Suomen kehitys seuraavina vuosikymmeninä

Talousarvion suunnittelussa tulisi Huuskosen mielestä huomioida koko Itä-Suomen kehitys seuraavien vuosikymmenten kuluessa.

— Väestön väheneminen, työllisyysongelmat ja muuttotrendi kaupunkeihin ovat tekijöitä, jotka näkyvät taloudessa vasta tietyllä viiveellä. Kunnan mahdollisuus kerätä tuloja, joilla haasteisiin pystytään vastaamaan, on nimenomaan kuntavero, Huuskonen toteaa.

Huuskonen muistuttaa myös, että valtionosuuden pienenemisen lisäksi kunnan talouteen lähitulevaisuudessa vaikuttavat kaksi isoa investointia, jotka nostavat poistoja vuodesta 2021 alkaen noin 500 000 euroa vuodessa.

Uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiskustannukset ovat 5 miljoonaa euroa, joista 1 miljoona siirtyy ensi vuodelle. Kirjolan koulun rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat 8 miljoonaa euroa, ja näihin investointeihin kunta ottaa lainaa 5 miljoonaa.

— Ilman korkojakin se tarkoittaa 20 vuoden maksuajalla vuosittaisten kulujen kasvamista 250 000 eurolla, toteaa Huuskonen.

Myös Eksoten menokehitystä tulisi kunnanhohtajan mukaan saada tasapainoisemmaksi ja ratkaisuja on tehtävä nopealla aikataululla siten, että ne vaikuttavat jo vuoden 2019 talousarvioon. Parikkalassa Eksoten maksut ovat nousemassa ensi vuonna noin 700 000 euroa.

— Suurena riskinä on, että jatkossa normaali kunnan käyttötalous ei enää kestä tasapainossa.

Luetuimmat