Itä-Savo 40 vuotta sitten 12.9.1978 Kerimäen lukio vietti kymmenvuotisjuhlaansa

Lukion rehtori Matti Kosonen totesi avaussanoissaan kouluneuvoston nähneen juhlan järjestämisen tärkeäksi, vaikka kymmenen vuotta ei koulun ikänä olekaan paljon.

— Tällaiset juhlat tuovat tarpeellista vaihtelua ja virkistystä koulun työskentelyyn ja ovat näin osa koulun kasvatustehtävää. Juhlien valmistelussa opettajat ja oppilaat tutustuvat paremmin toisiinsa ja toisella tavalla kuin koulutyössä. Tällaiset tilaisuudet edistävät parhaiten hyviä ihmissuhteita, mitkä ovat välttämättömiä luotaessa koulua viihtyisäksi opiskeluympäristöksi, sanoi Kosonen.

Rehtori Kososen mukaan harva vuosikymmen on sisältänyt niin paljon koulun sisäisiä ja hallinnollisia muutoksia kuin kuluva kymmenluku.

— On siirrytty viisipäiväiseen työviikkoon, työlukukausi alkaa jo elokuun puolivälissä, ylioppilastutkintoa, varsinkin sen kielikokeita on uudistettu.

— Suurimmat muutokset ovat olleet kouludemokratian laajentuminen kouluneuvostolain myötä 1972, sekä peruskoulu-uudistus, jolloin 8-luokkaiset oppikoulujen lukio-osat irroitettiin omiksi itsenäisiksi kouluyksiköiksi.

1. 8. 1975 Kerimäen yhteislyseon lukioluokista muodostui Kerimäen lukio ja keskikoulusta yhdessä kansalaiskoulun kanssa peruskoulun yläaste, kertoi Kosonen.

Juhlapäivän esitelmän piti Kerimäen kunnan sosiaalisihteeri Risto Nousiainen. Hän on Kerimäen lukion ensimmäisiä ylioppilaita. Juhlaesitelmässään sosiaalisihteeri Nousiainen keskittyi sosiaalipolitiikkaan.

Juhlapäivänään lukio sai vastaanottaa lukuisia onnitteluja. Myös lääninhallituksen tervehdys välitettiin juhlivalle lukiolle.