Pakkaset eivät ole vahvistaneet teräsjäätä, jota on ohuimmillaan vain kahdeksan senttimetrin paksuinen kerros

Moottorikelkka tarvitsee vähintään 15 senttimetriä yhtenäistä teräsjäätä, henkilöauto 20 senttiä.

Mika Strandén

Jääkerros on esimerkiksi Oravissa 45 senttiä paksu, mutta suurimmaksi osaksi huokoista kohvajäätä.

Viime aikojen pakkasjakso ei ole päässyt kasvattamaan alimpana olevaa teräsjäätä, jonka paksuus on ohuimmillaan vain kahdeksan senttiä.

Lukema on mitattu Mäntyharjun Korpijärvellä.

Savonlinnan Oravissa jään kokonaispaksuus on 45 senttimetriä, mutta kohvajään osuus on kasvanut selvästi suuremmaksi kuin teräsjään.

Pakkanen on jäädyttänyt jääkerrosten välissä olevat vesi- ja kohvakerrokset yhtenäiseksi kohvajääksi kaikilla Etelä-Savon Ely-keskuksen mittauspaikoilla.

Ely-keskuksen asiantuntijoiden maanantaina 11.3. tekemissä jään mittauksissa kokonaisjäänpaksuus on pysynyt tammikuun tasolla tai kasvanut vain vähän. Jäätymistä on tapahtunut lähinnä teräsjään päällä olevissa kerroksissa.

Ely-keskus mittasi jään paksuuksia Oravissa sekä maakunnan etelä- ja länsiosissa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Viisisenttinen jää kantaa ihmisen

Yövedellä Ristiinassa teräsjäätä on vain 11 senttiä, jonka päällä on yli 30 senttiä kohvaa.

Peru- ja Pyhävedellä teräsjäätä on 20—24 senttiä ja kohvajätä 30 senttiä. Korpijärvellä sekä Yövedellä kohvajään osuus jään kokonaispaksuudesta on peräti 80 prosenttia.

Kaikissa mittauspaikoissa jään päällä oli lunta 5-7 cm.

Jään kantokyky on aina arvioitava teräsjään mukaan. Yksin kulkevan ihmisen alla on oltava vähintään viisi senttimetriä teräsjäätä.

Moottorikelkalla ajettaessa teräsjäätä on oltava koko ajoreitin pituudella vähintään 15 senttimetriä. Vasta noin 20 senttimetriä paksu teräsjää kantaa henkilöauton.

Teräsjää on kirkas, läpikuultava ja tasainen. Vaalea ja huokoinen lumisohjosta muodostunut jää on kohvajäätä, jonka kantavuus on enintään puolet teräsjään kantavuudesta.