Kaupunginjohtajan luottamuksen arviointia koskeva päätös esitetään kumottavaksi laittomana– "Kaupunginjohtaja nauttii luottamustani", toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka (kesk.)

Janne Laineen johtajasopimuksella ei ole yhteyttä siihen lakipykälään, jonka perusteella kaupunginhallitus päätti käynnistää johtajasopimukseen perustuvan luottamuksen arvioinnin.

Jari Silvennoinen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka (kesk.) esittää kumottavaksi kaupunginjohtajan luottamuksen arviointia koskevan päätöksen, koska päätös perustui väärään lakipykälään.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka (kesk.) esittää kumottavaksi kaupunginjohtajan luottamuksen arviointia koskevan päätöksen, koska päätös perustui väärään lakipykälään.

Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka (kesk.) esittää, että kaupunginhallitus kumoaa itseoikaisuna vajaa kuukausi sitten tekemänsä päätöksen, jonka mukaan kaupunginjohtaja Janne Laineen luottamus arvioidaan johtajasopimusmenettelyllä kuntalain 42 pykälän mukaisesti.

Päätös syntyi marraskuun 9. päivänä äänin 6–3. Torikka äänesti tuolloin luottamuksen arviointia vastaan ja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Esityksen luottamuksen arvioinnista teki tuolloin kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Eija Stenberg (sd.). Esityksen oli allekirjoittanut yhteensä kymmenen kaupunginhallituksen jäsentä ja varajäsentä.

Torikan mukaan asiassa on sovellettu väärää lakipykälää sekä rikottu kuntalakia ja hallintolakia.

Kuntalain 42 pykälä käsittelee sitä, mitä kunnanjohtajan johtajasopimukseen voidaan kirjata erimielisyyksien ja epäluottamustilanteen ratkaisemisesta. Kaupunginjohtaja Laineen johtajasopimukseen ei ole kirjattu 42 pykälässä mainittuja asioita. Johtajasopimus on tehty ennen lain voimaan tuloa.

Hallintolakia Torikan mukaan rikottiin, kun luottamuksen arvioinnin pohjaksi tarkoitettu muistio ei ollut kaupunginhallituksen jäsenten käytettävissä. Arviointiesityksen allekirjoittajia lukuun ottamatta kaupunginhallituksen jäsenet eivät olleet edes nähneet muistiota.

Kaupunginhallitus käsittelee Torikan esitystä maanantaina.

Lain mukaan kaupunginhallitus voi itseoikaisuna kumota virheellisen päätöksen.

"Kaupunginjohtaja nauttii luottamustani", Torikka toteaa

Torikka antoi perjantaina mediatiedotteen, jossa hän toteaa, että lakien rikkomisen lisäksi asiassa on toimittu huonolla henkilöstöjohtamisperiaatteella.

– Olen äärimmäisen huolestunut hallintokulttuuristamme, jossa lakeja rikotaan toistuvasti samojen kaupunginhallituksen jäsenten toimesta. Julkisen vallan käytön pitää perustua lakien noudattamiseen, Torikka toteaa tiedotteessaan.

– Kaupunginjohtaja nauttii luottamustani, Torikka vahvistaa.

"Toki olen jo jonkin aikaa joutunut puuttumaan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien epäasialliseen kritiikkiin"

Tiedotteessaan Torikka toteaa lisäksi, että Stenberg ja toinen varapuheenjohtaja Seija Puputti (kok.) yrittivät hallintolakia rikkoen panna päätöksen täytäntöön.

– Luotan kaupunginjohtajaan ja olen ollut hämmästynyt tästä yrityksestä käynnistää häneen kohdistuvaa epäluottamusprosessia.

–  Toki olen jo jonkin aikaa joutunut puheenjohtajana puuttumaan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien epäasialliseen kritiikkiin kaupunginjohtajaa kohtaan, jossa häntä syytellään väärin perustein, vaikka hän on toiminut hallituksen päätösten ja kuntalain mukaisesti, Torikka kirjoittaa tiedotteessaan.

Torikka toteaa esimerkiksi, että kaupunginhallitus oli yksimielisesti kesäkuussa ja elokuussa päättänyt, että sote-maakuntaratkaisusta neuvotellaan myös Mikkelin kanssa. Kuitenkin luottamuksen arviointia esittäneiden mukaan Laine olisi Mikkelin kanssa neuvotellessaan ylittänyt toimivaltansa.

Lue myös tuorein uutinen:

Valtuustoaloitteessa esitetään Janne Laineen erottamista – Allekirjoittajia on tarpeeksi, jotta aloite on vietävä valtuuston käsittelyyn