Sosteri pitää kiinni tekonivelkirurgiasta — Toistaiseksi Savonlinnan keskussairaalassa tehdään kirurgisia toimenpiteitä entiseen tapaan

Sosteri tavoittelee sairaanhoitopiirien yhteistyötä yli maakuntarajojen, jotta leikkaukset voisivat jatkua.

Timo Seppäläinen

Savonlinnan keskussairaalassa aiotaan jatkaa leikkauksia entiseen malliin. Sairaalaan tavoitellaan lisää leikkauksia maakuntarajat ylittävissä neuvotteluissa ja tarvittaessa yksityisen sektorin kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Savonlinnan keskussairaalassa aiotaan jatkaa leikkauksia entiseen malliin. Sairaalaan tavoitellaan lisää leikkauksia maakuntarajat ylittävissä neuvotteluissa ja tarvittaessa yksityisen sektorin kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Sosterin hallitus pitää kiinni siitä, että Etelä-Savon maakunnan tekonivelleikkaukset keskitetään Savonlinnan keskussairaalaan.

Sosterin tiistainen linjaus on siis päinvastainen kuin Essoten hallituksen maanantaina tekemä päätös, jonka mukaan Mikkelin keskussairaala jatkaa kaikkia leikkauksia nykyiseen tapaan eikä mitään leikkauksia siirretä Mikkelin ja Savonlinnan välillä.

Työnjaon toteutuminen edellyttäisi, että Essote ja Sosteri olisivat samaa mieltä.

Sosterin hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Savonlinnassakin jatketaan kirurgista toimintaa nykyisessä laajuudessaan toistaiseksi ja että neuvotteluja keskittämisasetuksen tarkoittamista leikkauksista jatketaan.

Sosterin hallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi viiden sairaanhoitopiirin yhteistä erva-sopimusta

Sosterin hallitus linjasi kantansa työnjakoon käsitellessään Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueen (erva) sairaanhoitopiirien sopimusta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto on jo hyväksynyt erva-sopimuksen todeten, että Mikkelin ja Savonlinnan sairaaloitten työnjako on avoin.

Sosterin hallituksen esityksen mukaan erva-sopimukseen kirjataan Mikkelin ja Savonlinnan sairaaloitten työnjako, jossa Savonlinnaan keskitetään tekonivelet ja Mikkeliin selkä- ja syöpäkirurgia sekä vaativa päivystyskirurgia.

— Olemme siis valmiit hyväksymään erva-sopimuksen sillä lisäyksellä, että siihen kirjataan työnjako siinä muodossa kuin se on ollut esillä maaliskuun neuvotteluissa, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (kesk.) toteaa.

Nousiaisen mukaan Sosterin linjaus on yhtäpitävä ministeriön näkemyksen kanssa.

Sosterin valtuusto saa erityisvastuualueen sopimuksen käsiteltäväkseen juhannuksen jälkeisenä tiistaina.

Erva-sopimusta hiotaan syksyyn saakka — Sosteri tavoittelee ylimaakunnallista yhteistyötä

Essoten hallituksen maanantainen päätös koski vain Mikkelin keskussairaalan omaa toimintaa. Viiden sairaanhoitopiirin yhteisen erva-sopimuksen käsittelyn Essote lykkäsi kokonaisuudessaan syksyyn, samoin on tehnyt Kuopion erva-alueeseen kuuluva Pohjois-Karjala.

Erityisvastuualueen sopimus ei siis tule hyväksytyksi ennen syksyä, koska se edellyttää saman sopimuksen hyväksymistä viidessä sairaanhoitopiirissä.

Jos sairaanhoitopiirit eivät lopultakaan saa sopimusta aikaiseksi, valtioneuvosto saattaa ottaa ratkaisun käsiinsä. Se on lain mukaan mahdollista, mutta koskaan aikaisemmin ei valtioneuvoston ole tarvinnut puuttua erva-sopimuksiin.

Sosterin johtaja Panu Peitsaro vakuuttaa, että Sosteri on mukana neuvottelemassa erityisvastuualueen sopimuksesta muiden sairaanhoitopiirien kanssa.

— Tässä kohtaa pidimme kuitenkin kiinni linjauksestamme, Peitsaro sanoo.
Peitsaro ja Nousiainen korostavat, että Sosteri haluaa ensisijaisesti löytää ratkaisun keskittämisasetuksen vaatimuksiin muiden julkisten sairaaloiden kanssa.

— Erva-sopimuksessa on mahdollista tehdä sairaaloitten välillä yhteistyötä myös maakuntarajat ylittäen, Nousiainen muistuttaa.

— Jos yhteistä tahtoa ei löydy, käymme tarvittaessa neuvotteluja yksityisten kanssa, Peitsaro sanoo.