Järjestöjen maakunnallinen yhteistyöelin on perusteilla — Koordinaattori Tuula Narvolan mukaan järjestöjen ja maakunnan yhteistyö on tärkeää riippumatta siitä, miten sote- ja maakuntauudistus etenee

Järjestöväelle luvassa tietoa asiasta keskiviikkona.

Etelä-Savoon on perusteilla maakunnan laajuinen yhdistysten yhteistoimintaelin, jonka tehtävänä on ylläpitää vuoropuhelua yhdistysten ja maakunnan välillä sekä vaikuttaa hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön.

Hankekoordinaattori Tuula Narvola kertoo keskiviikkona Savonlinnassa järjestöneuvottelukunnan toiminnan tavoitteista sekä siitä, miten neuvottelukuntaan hakeudutaan jäseneksi. Tilaisuus on avoin kaikille, ja se on suunnattu lähinnä järjestötoimijoille.

Maakuntahallitus päätti järjestöneuvottelukunnan perustamisesta helmikuussa—siis ennen kuin sote- ja maakuntauudistus raukesi eduskunnassa.

Narvolan mukaan yhdistysten maakunnallinen yhteistyö ja niiden vuoropuhelu maakunnan kanssa on tärkeää riippumatta siitä, miltä pohjalta sote-uudistus etenee.

— Järjestöjen tekemä työ on joka tapauksessa tärkeä vahvistus julkiselle ja lakisääteiselle palvelutuotannolle. Ne tarjoavat muun muassa vertaistukea, keskusteluryhmiä ja muuta toimintaa, Narvola sanoo.

Järjestöneuvottelukuntaan valitaan hakemusten perusteella 19 jäsentä. Kustakin järjestöryppäästä valitaan yksi jäsen ja yksi varajäsen.

Esimerkiksi potilasjärjestöt, yrittäjäjärjestöt sekä urheilu ja liikunta saavat järjestöneuvottelukuntaan kukin yhden yhteisen jäsenen.

Maakuntahallitus valitsee neuvottelukunnan jäsenet hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström ja Tuula Narvolan esitysten perusteella.

Narvola sanoo, että neuvottelukunnan jäseniksi valitaan ihmisiä, jotka pysyvät edustamaan koko maakunnan aluetta ja koko kyseistä järjestökentän osaa, esimerkiksi siis kaikkia potilas- ja omaishoitojärjestöjä.

Narvolan mukaan järjestöt voivat keskustella keskenään, kuka niiden kenttää parhaiten edustaisi.

— Toisaalta se ei ole välttämätöntä eikä aina mahdollistakaan, kun järjestökenttä on hajanainen.

Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen seutujen yhteistyöjärjestöille on kullekin varattu neuvottelukunnassa yksi paikka. Näin varmistetaan, että seutujen ääni tulee kuuluviin.

Järjestöjen maakunnallisen yhteistyön kehittäminen on osa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen valtakunnallista Suomi 100 -ohjelmaa.

Tietoa järjestöneuvottelukunnasta ja hakumenettelystä löytyy verkosta: etela-savo.fi/jarjestoneuvottelukunta.

Asiasta kerrotaan Savonlinnan valtuustosalissa keskiviikkona 27.3. kello 18—19.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut