Yliopiston entiseen työntekijään kohdistuu entistä laajemmat rikosepäilyt — Seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi tutkinta koskee kiskonnantapaisesta työsyrjintää ja laitonta uhkausta

Mikkeliläiseen yliopistomieheen kohdistuvat rikosepäilyt ovat nimikkeiden osalta laajentuneet. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Timo Häkkinen vahvistaa mahdollisia uhreja olevan lukuisia. Tekojen epäillään tapahtuneen usean vuoden aikana.

Kai Skyttä

Rikoksista epäilty mies työskenteli Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n yksikössä Mikkelissä. 
Rikoksista epäilty mies työskenteli Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n yksikössä Mikkelissä. 

Mikkeliläiseen yliopistomieheen kohdistuvat rikosepäilyt ovat nimikkeiden osalta laajentuneet.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Timo Häkkinen Itä-Suomen poliisista vahvistaa, että Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston palveluksessa työskennellyttä miestä epäillään tällä hetkellä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja laittomasta uhkauksesta.

Uusista rikosnimikkeistä kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Häkkisen mukaan eri rikosnimikkeet liittyvät samoihin epäiltyihin tekoihin. Mahdollisia uhreja on lukuisia, ja tekojen epäillään tapahtuneen useiden vuosien aikana.

Itä-Savon tietojen mukaan epäilty toimi yliopistossa merkittävässä asemassa. Hän ei ole enää LUT:n palveluksessa.

— Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, Häkkinen kertoo.

Etelä-Saimaa kertoi rikosepäilyistä ensimmäisen kerran 20. joulukuuta poliisin tiedotettua hieman aikaisemmin aloittamastaan tutkinnasta.

Esitutkinnasta on luvassa pitkäkestoinen

Häkkinen luonnehtii tutkintaa työmäärältään suureksi.

— Esitutkinta tulee viemään paljon aikaa, hän sanoo.

Tutkinnanjohtajan mukaan esitutkintaa tehdään kaikin käytettävissä olevin keinoin.

— Normaaleja esitutkintatoimenpiteitä: tietoteknistä tutkintaa, puhuttamisia, kuulemisia, asiakirjojen tutkimista, Häkkinen luettelee.

Lakipalvelu Minilexin mukaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä on lyhyesti ilmaisten kyse silloin, kun tekijä asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa uhrinsa sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan lain mukaan tuomita sakkoihin tai vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.

Kiskonnantapaista työsyrjinnästä on kyse silloin, kun työntekijä tai työnhakija asetetaan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä.

Kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Kyseinen rangaistussäännös on toissijainen eli sitä sovelletaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, Minilex selventää.

Laittomalla uhkauksella tarkoitetaan toimintaa, jossa tekijä uhkaa toista rikoksella niin, että tällä on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa.

Laittomasta uhkauksesta voidaan tuomita sakko- tai vankeusrangaistus. Vankeusrangaistuksen enimmäispituus on kaksi vuotta, ja se voidaan tuomita ehdollisena tai ehdottomana.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut