Ympäristöoikeuden professori Heinävedellä: Kunnalla on oikeus asettaa elinkeinot tärkeysjärjestykseen ellei niiden yhteensovittaminen onnistu

Kevyin perustein uusien elinkeinojen kuten kaivostoiminnan sijoittumista kunnan alueelle ei kuitenkaan voi estää. Perustuslaki takaa elinkeinovapauden. Hallintolaki vaatii viranomaisia kohtelemaan asiakkaitaan tasapuolisesti.

Tiina Kukkonen

Miten käy Saimaan puhtaan veden, jos viereen tulee kaivos? Tämä on ydinkysymys, kun kuohuvan Kermankosken partaalla Heinävedellä pohditaan halutaanko kuntaan kaivosta vai ei.
Miten käy Saimaan puhtaan veden, jos viereen tulee kaivos? Tämä on ydinkysymys, kun kuohuvan Kermankosken partaalla Heinävedellä pohditaan halutaanko kuntaan kaivosta vai ei.

— Kunnilla on laaja harkintavalta priorisoida maankäyttöintressejä kaavoituksen avulla, mikäli niiden yhteensovittaminen tietyllä alueella ei ole mahdollista, totesi ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta Heinävedellä keskiviikkoiltana järjestetyssä kaivoshankkeiden vaikuttamisillassa.

Heinäveden kaivoshankkeen kriitikot ovat vaatineet kuntaa estämään toiminnan kaavoituksen avulla. Pölösen mukaan hanke on kuitenkin toistaiseksi niin alussa, ettei tällaiseen ole edellytyksiä.

Keskustelu on polarisoitunut

— Keskustelu on polarisoitunut Heinävedellä poikkeuksellisen varhaisessa vaiheessa. Kunnan on perusteltua odottaa tässä vaiheessa hankkeen ja muun muassa vesiensuojelusuunnitelmien täsmentymistä.

Hankkeen suunnittelijoille ole tärkeää antaa mahdollisuus tuoda esille omia näkemyksiään muun muassa siitä, mitä vesien ja ympäristön suojelemiseksi aiotaan tehdä.

Yhtiö on luvannut olla kuntalaisten tavoitettavissa ja se on etsinyt tätä varten toimitiloja Heinävedeltä.

Elinkeinovapaus on perustuslaissa

Kevyin perustein uusien elinkeinojen, kuten kaivostoiminnan sijoittumista kunnan alueelle ei voi estää, koska hallintolaki vaatii viranomaisia kohtelemaan asiakkaitaan tasapuolisesti.

Huomioon on otettava myös muun muassa omaisuuden suoja sekä elinkeinovapaus, joka on turvattu perustuslaissa.

— Mutta kunta voi päätyä tietyllä alueella, riippuen sen erityispiirteistä, selvityksistä, ja kunnan strategisista valinnoista siihen, ettei kaivoshankkeelle ole kaavallisia edellytyksiä. Tällöin kaivoslupaa ei voida nähdäkseni myöntää, Pölönen selvitti.

Vastaavasti kunta voi maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa kaavoittaa alueita kaivoksille ja muille teollisille toiminnoille vaikka ne käytännössä estäisivät lähialueen käytön muihin elinkeinoihin, kuten vaikkapa matkailuun.

Hakija voi hakea kaivos- ja ympäristöluvat vapaassa järjestyksessä. Yleensä kaivoslupa haetaan ensin.

Yhteensovittaminen ensisijaista

 Pölösen mukaan valtavasti julkisuutta saaneessa Heinäveden tapauksessa hankkeen valmistelu on vielä niin alussa, että tässä vaiheessa ei ole mahdollista arvioida kaavallisten edellytysten olemassaoloa kaivoksen osalta.

— Kaavoituksen tärkein lähtökohtahan on erilaisten maankäyttömuotojen yhteensovittaminen ja tämä edellyttää asian huolellista selvittämistä.

Kuntalaisille ja muille asiasta kiinnostuneille avautuu Pölösen mukaan useita vaikuttamismahdollisuuksia sitä mukaa kun hanke etenee.

Tavallisen ihmisen näkemyksillä on arvoa

Näkemyksiään kaivoshankkeen aiheuttamista vaikutuksista ja esityksiä ehkäisytoimenpiteiksi voi esittää hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVA:n (koordinoijana ELY-keskus), kaivoslupamenettelyn (lupaviranomaisena Tukes), vesitalous- ja ympäristölupamenettelyn (lupaviranomaisena AVI) sekä yleis- ja asemakaavoituksen (kaavaviranomaisena kunta) yhteydessä.

— Kuka hyvänsä voi tuottaa arvokasta tietoa suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Viranomaisilla on velvollisuus ottaa oikeudellisesti relevantit näkökohdat huomioon.

Kuntalaisille avoimeen iltatilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä. Kunnan luottamushenkilöitä koulutettiin asian tiimoilta erikseen aikaisemmin iltapäivällä.