Itä-Suomen hallinto-oikeus piti voimassa Parikkalan entisen rakentamispäällikön irtisanomisen

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pitänyt voimassa Parikkalan entisen rakentamispäällikön irtisanomisen. Hän teki kunnallisvalituksen kunnanhallituksen lokakuussa 2018 tekemistä irtisanomispäätöksistä ja vaati päätösten kumoamista.

Lausunnossaan Parikkala vaati valituksen hylkäämistä. Vaatimuksen kunnan oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi.

Hallintojohtaja Juha Vuorela esittää tiistaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle, ettei se valita Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Rakentamispäällikkö syyllistyi kahteen rattijuopumukseen syyskuussa 2017 sekä törkeään rattijuopumukseen seuraavassa kuussa. Hän ei ollut kertonut rattijuopumuksista ja ajokiellosta työnantajalle.

Tapahtumat tulivat kunnan tietoon joulukuussa 2017. Tätä ennen rakentamispäällikkö ehti autoilla virkatehtävissä ja työmatkoilla ilman ajo-oikeutta. Hänet pidätettiin virkatehtävistä ajokiellon ajaksi eli elokuun alkuun 2018 saakka.

Rakentamispäällikkö palasi töihin mutta oli yksittäisinä päivinä poissa työpaikaltaan ja tavoittamattomissa. Hän ei kunnanhallituksen mukaan pystynyt perustelemaan poissaolojaan sekä lisäksi jätti hoitamatta tai hoiti puutteellisia keskeisiä tehtäviä.