Eksote inhimillistää hoivakotiin pääsyn kriteerejä, päättäjät vastaavat näin kuulemaansa huoleen

Eksote pitää kiinni minimiä suuremmasta hoitajamitoituksesta.

Katja Juurikko

Eksote on karsinut kovalla kädella hoivapaikkoja, ja kotihoidon asiakkaat ovat aiempaa huonokuntoisempia.
Eksote on karsinut kovalla kädella hoivapaikkoja, ja kotihoidon asiakkaat ovat aiempaa huonokuntoisempia.

Kertomukset kotona riutuvista liian huonokuntoisista vanhuksista saattavat vähentyä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella.

— Selvitämme, millaisia tarkennuksia ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn kriteereihin on tarpeen tehdä. Painotamme entistä enemmän inhimillisyyttä ja yksilökohtaista arviointia, kertoo Eksoten terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Karhulan mukaan kriteeristö on monisivuinen, ja sen tulkinta ”ei ole mitään matematiikkaa”.

Eksoten hallitus käsitteli keskiviikkona ylimääräisenä asiana ympärivuorokautisen hoidon tilannetta ja kriteereitä. Eksoten päättäjiin oli oltu yhteydessä kriteerien aiheuttamista kohtuuttomista tilanteista.

Omaiset eniten huolissaan

Onko Eksoten vanhuspalveluissa tullut eteen tilanteita, joissa hoivapaikan tarpeen arviointi on mennyt pieleen?

— Usein omaiset ovat sitä mieltä, ettei vanhus selviä kotona, mutta ikäihminen itse mieluusti pysyisi kotonaan. Tyytymättömyyttä on ollut nimenomaan omaisilla, mutta yhteydenotot ovat selvästi vähentyneet, sanoo Karhula.

Eksote ohjeisti keväällä, että kun kriteerit täyttyvät, hoivapaikan myös saa nopeasti, viikkojen sisällä. Vanhuspalvelulain mukaan paikka olisi järjestettävä kolmessa kuukaudessa.

— Jonossa on tällä hetkellä kuusi ihmistä, kun vielä viime vuonna puhuttiin kymmenistä, jopa sadasta.

Eksoten hallitus saa neljän viikon kuluttua esitykset tarkennuksista myös muihin vanhusten palvelujen kriteereihin.

Samalla Eksote pyrkii aiempaa paremmin takaamaan, että pariskunnille pystytään järjestämään yhteinen hoivapaikka.

Eksote ei hae säästöjä korvaamalla hoitajia hoiva-apulaisilla

Hoivakotien henkilöstörakenteen koulutustasoa on voinut laskea kesäkuussa voimaan astuneen laatusuosituksen perusteella. Huolta on herättänyt se, että joissakin hoivayksiköissä Suomessa hoivan ammattihenkilökuntaa on korvattu merkittävässä määrin vähän koulutetuilla hoitoapulaisilla ja virikeohjaajilla.

Myös henkilöstömitoituksen alaraja on pudonnut laskennalliseen 0,5 hoitajaan yhtä asukasta kohti.

Eksoten palveluissa ei Tuula Karhulan mukaan ole lisätty hoiva-avustajien osuutta. Mitoitukseen lasketaan mukaan vain hoitohenkilökuntaa. Lisäksi Eksote pitää kiinni lähemmäs 0,6 hoitajan mitoituksesta.

— Sen verran huonokuntoisia tehostetun palveluasumisen asukkaat ovat. Henkilöstöä kyllä tarvitaan. Tähän emme suunnittele säästöjä.