Palveluasumista voi ostaa Sosterin myöntämällä palvelusetelillä ehkä jo tänä vuonna — Setelillä voi ostaa myös ”tavallista” eli kevyesti tuettua palveluasumista

Ennen palvelusetelien käyttöön ottamista Sosteri hyväksyy palvelusetelien sääntökirjat ja palveluseteliyrittäjiksi valittavat toimijat.

Katja Juurikko

Sosteri alkaa ehkä jo tämän vuoden puolella myöntää palveluseteleitä ikäihmisten palveluasumiseen ihmisille, joiden katsovat kyseistä palvelua tarvitsevan. Palvelusetelistä voi kieltäytyä, jolloin Sosteri järjestää vastaavan palvelun omana tuotantonaan tai ostopalveluna.
Sosteri alkaa ehkä jo tämän vuoden puolella myöntää palveluseteleitä ikäihmisten palveluasumiseen ihmisille, joiden katsovat kyseistä palvelua tarvitsevan. Palvelusetelistä voi kieltäytyä, jolloin Sosteri järjestää vastaavan palvelun omana tuotantonaan tai ostopalveluna.

Sosteri ottaa palvelusetelit käyttöön vaiheittain. Jo tämän vuoden aikana palvelusetelit tulevat käyttöön vanhusten palveluasumisessa.

Muihin palveluihin palvelusetelin käyttö laajenee ensi vuoden puolella. Sosterin hallitus päätti palvelusetelien käyttöön ottamisesta kokouksessaan tiistaina.

Nykyisin Sosterilla ei ole käytössä palveluseteleitä.

Ennen palvelusetelien käyttöön ottamista Sosteri hyväksyy palvelusetelien sääntökirjat ja palveluseteliyrittäjiksi valittavat toimijat.

Sosterin sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Jorma Hongisto kertoo, että Sosteri myöntää palveluseteleitä ihmisille, joiden on arvioitu kyseistä palvelua tarvitsevan. Palvelusetelin käyttäjä saa valita haluamansa palveluntuottajan Sosterin ylläpitämästä palveluseteliyrittäjäluettelosta.

Jos asiakas ei ota palveluseteliä vastaan, hänelle järjestetään vastaava palvelu Sosterin omana toimintana tai ostopalveluna.

Tavallista palveluasumista Sosteri ei nykyisin tuota omana palvelunaan eikä osta sitä yksityisiltä. Attendolla on rakenteilla Kerimäelle ja Hernemäkeen palvelutalot, joihin tulee tehostetun palveluasumisen lisäksi myös tavallista eli kevyesti tuettua palveluasumista.

Sosteri jatkaa palvelutalojen kanssa sopimuksia tehostetusta palveluasumisesta

Palvelusetelin käyttöön ottamisesta huolimatta Sosteri ostaa myös ensi vuonna tehostettua palveluasumista nykyisiltä kumppaneiltaan. Sosterin hallitus päätti käyttää tehostetun palveluasumisen puitesopimukseen ensi vuodelle sovittua optiota.

Palvelujen ostamista Hongiston mukaan jatketaan, koska asiakkailla joka tapauksessa on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä ja saada palvelu Sosterin järjestämänä.

Sosterille tehostettua palveluasumista tuottavat Iltakoti, Attendo, Attendo Puruveden helmi, Attendot Tiiterontupa, Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki, Esperi Care, Hopearanta, Vetrea Terveys, Esperi Hoivakoti Koivula sekä Coronaria Anna ja Aatu.