Saunakin voi kohta lämmetä Riihisaaressa— Monta maaliskuun lähidemokratiailloissa esitettyä ideaa lähti jatkovalmisteluun kumppanuuspöytien puheenjohtajien ensimmäisestä yhteiskokouksesta

Kumppanuuspöytien puheenjohtajat esittävät selvitettäväksi, voiko kaupungin omistamien liikuntatilojen ja muiden harrastustilojen tilavuokria alentaa tai voiko vuokrat jopa poistaa.

Soila Puurtinen

Kumppanuuspöytien yhteyshenkilö Jaana Luostarinen (vas.) sekä puheenjohtajat Terho Kaskinen Punkaharjulta, Jyrki Huttunen keskustaajamasta, Jesse Härkönen Kerimäeltä ja Sakari Sallinen Säämingistä työstävät maaliskuun kumppanuuspöytien esityksiä ja odottavat uusia.
Kumppanuuspöytien yhteyshenkilö Jaana Luostarinen (vas.) sekä puheenjohtajat Terho Kaskinen Punkaharjulta, Jyrki Huttunen keskustaajamasta, Jesse Härkönen Kerimäeltä ja Sakari Sallinen Säämingistä työstävät maaliskuun kumppanuuspöytien esityksiä ja odottavat uusia.

Savonlinnan Riihisaaressa saattaa lämmetä yleinen sauna jo ensi kesänä.

Kumppanuuspöytien puheenjohtajat päättivät ensimmäisessä yhteiskokouksessaan torstaina esittää, että lähidemokratiarahoista käytetään 2 000 euroa saunan edellyttämään kunnallistekniikkaan.

Keskikaupungin lähidemokratiaillassa maaliskuun 6. päivänä sisustussuunnittelija Susanna Partanen ja muotoilija Veera Kolehmainen kertoivat haluavansa työstää yrittäjähenkisesti yleistä saunaa Pikkukakkosen leikkipuiston läheisyydessä olevaan Halkosaareen.

Teknisen viraston kanssa käymissään neuvotteluissa saunatiimi on tullut siihen tulokseen, että saunaa suunnitellaankin Riihisaaren kärkeen.

— Olemme iloisesti yllättyneitä kumppanuuspöytien puheenjohtajien esityksestä. Suunnittelu etenee, Partanen sanoo.

— Saimme hyvin positiivisen vastaanoton myös Riihisaaren museolta, Museovirastolta sekä kaupungin rakennusvalvonnasta, Partanen kertoo.

Saunatiimiin kuuluvat Partasen ja Kolehmaisen lisäksi arkkitehti Pyry Kantonen ja yrittäjä Elina Lammassaari.

Riihisaaren saunan kunnallistekniikkaraha oli ensimmäinen puheenjohtajiston tekemä rahoitusesitys.

Kumppanuuspöytien pieniin rahoitustarpeisiin on varattu rahaa 30 000 euroa, ja elinkeinojaosto tekee rahoituspäätökset puheenjohtajiston esitysten perusteella.

Jos esityksiä suuremmista määrärahoista tulee, kaupunki päättää niistä normaalissa päätösprosessissa.

Jaana Hänninen

Veera Kolehmainen ja Susanna Partanen ehdottivat Savonlinnan lähidemokratiaillassa maaliskuussa kaupunkikeskustaan yleistä saunaa. Sauna on tarkoitus tehdä yrittäjälähtöisesti. Sen edellyttämään kunnallistekniikkaan esitetään lähidemokratiarahaa.
Veera Kolehmainen ja Susanna Partanen ehdottivat Savonlinnan lähidemokratiaillassa maaliskuussa kaupunkikeskustaan yleistä saunaa. Sauna on tarkoitus tehdä yrittäjälähtöisesti. Sen edellyttämään kunnallistekniikkaan esitetään lähidemokratiarahaa.

Puruvesi Pop -tapahtumaa esitetään vapautettavaksi sirkuskentän vuokrasta

Kumppanuuspöytien puheenjohtajat esittävät kaupungin johtoryhmälle, että kaupunki ei perisi KeiKu ry:n järjestämältä Puruvesi Pop -tapahtumalta vuokraa Kerimäen sirkuskentästä.

Kerimäen lähidemokratiaillassa ihmeteltii 350 euroa vuokraa, jonka kaupunki aikoo periä.

Liikunta- ja harrastustilojen vuokria esitetään alennettavaksi

Kumppanuuspöytien puheenjohtajat esittävät selvitettäväksi, voiko kaupungin omistamien liikuntatilojen ja muiden harrastustilojen tilavuokria alentaa tai voiko vuokrat jopa poistaa.

Harrastustilojen kalleus nousi esiin kaikissa kumppanuuspöydissä. Asiasta on toki pidetty puhetta jo vuosia, mutta puheenjohtajat luottavat siihen, että aluedemokratiamallin kautta asiaan voidaan saada ratkaisu.

Kylätalojen verovapaus selvitettäväksi

Puheenjohtajat esittävät myös selvitettäväksi, voisiko aktiivisessa käytössä olevat kylätalot vapauttaa kiinteistöverosta tai alentaa niiden kiinteistöveroa.

Osa ehdotuksista niputetaan ehkä hankkeisiin

Kaikissa kumppanuuspöydissä esitettiin reitistöjen kunnostamisia ja rakentamisia sekä opasteiden kuntoon laittamista. Puheenjohtajisto tutkii, voisiko näitä niputtaa vaikkapa johonkin hankkeeseen.

Savonrannan ideoita ei vielä käyty yksityiskohtaisesti läpi, koska Savonrannan kumppanuuspöydän puheenjohtaja Hannu Karvinen oli estynyt saapumasta kokoukseen.

Ensimmäisistä kumppanuuspöydistä yli 150 ideaa

Kumppanuuspöydät on perustettu Savonlinnan keskustaajaman, Säämingin, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan alueille.

Kumppanuuspöytien kokoontumiset ovat avoimia kaikille. Ensimmäisissä kokoontumisissa maaliskuussa käsiteltäväksi tuli yhteensä 150 ideaa.

Kaupungin virkamiehet olivat valmistelleet ja selvitelleet ehdotuksia jo ennen puheenjohtajien ensimmäistä yhteiskokousta.

Puheenjohtajat seuloivat yhteiskokouksessaan ehdotuksia ja lähettivät niitä jatkovalmisteluun sinne, minne ne kuuluvat.

Osa ehdotuksista on jo sovittu toteutettavaksi esimerkiksi talkoilla.

Esimerkiksi Vaahersalon Sumpunlahtea hoitamaan on lupautunut kolme järjestöä, jos se ensin kunnostettaisiin virkistyskäyttöön.

Kaupunki puolestaan on esimerkiksi luvannut toimittaa keräyspisteet muoviroskien keräystalkoisiin, jos sellaiset keskikaupungilla järjestetään.

Kumppanuuspöytä ei korvaa omaa kylä- tai kaupunginosayhdistystä

Kumppanuuspöytien puheenjohtajat korostavat, että aluedemokratiamalli on keino tuoda omat ja oman kylän toiveet päätöksentekoon.

Kumppanuuspöydät eivät korvaa asukas-, kaupunginosa- tai kyläyhdistyksiä eivätkä kilpaile niiden kanssa.

Päinvastoin, puheenjohtajien mielestä olisi hienoa, jos yhdistykset lähettäisivät kumppanuuspöytään kylän tai kaupunginosan yhteisiä ehdotuksia.

Seuraavat kaikille avoimet aluedemokratiaillat pidetään syksyllä. Puheenjohtajat valmistelevat niiden esityslistoja yhdessä elinkeinojohtaja Janne Weanderin kanssa.

Ideoita asialistalle voi esittää kumppanuuspöytien yhteyshenkilölle Jaana Luostariselle.

Jaana Luostarisen puhelinnumero on 044-741 3363 ja sähköpostiosoite jaana.luostarinen@kolomonen.fi.