SDP:n Karoliina Helander: Savonlinnan lukioitten ja Samiedun yhdistäminen on hyvä idea, mutta sivistyslautakunnan säästöohjelma oli väärä paikka sen esittämiseen

Karoliina Helander huomauttaa, että säästöpäätöksillä on kiire eikä lukiokoulutuksen siirtoa Samiedun alaisuuteen ole vielä edes valmisteltu. Hänen mielestään on kyseenalaista, toisiko ratkaisu säästöjä jo ensi vuonna.

Tuija Pauhu

Karoliina Helanderin (sd.) mielestä lukioitten ja ammatillisen koulutksen hallinnollisen yhdistymisen mahdollisuudet kannattaa selvittää. Hänen mielestään sitä koskevalla esityksellä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä sivistyslautakunnan säästöohjelman kanssa.
Karoliina Helanderin (sd.) mielestä lukioitten ja ammatillisen koulutksen hallinnollisen yhdistymisen mahdollisuudet kannattaa selvittää. Hänen mielestään sitä koskevalla esityksellä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä sivistyslautakunnan säästöohjelman kanssa.

Savonlinnan SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja ja sivistyslautakunnan jäsen Karoliina Helander pitää lukioitten ja ammattiopisto Samiedun hallinnollista yhdistämistä hyvänä ideana ja selvittämisen arvoisena asiana. Hänen mielestään säästöohjelmaa käsittelevä sivistyslautakunnan kokous oli kuitenkin väärä paikka asian ehdottamiselle.

Sivistyslautakunta teki tällä viikolla esityksensä 670 000 euron vuotuisiksi, pysyviksi menovähennykseksi vuosille 2020—2022.

Lautakunnan äänestyksen voitti keskustan esitys, jonka yhtenä osana oli Taidelukion, lyseon lukion ja aikuislukion siirtäminen osaksi ammattiopisto Samiedua hallinnoivaa koulutuskuntayhtymää vuonna 2020. Keskustan esityksen mukaan yhdistäminen toisi säästöjä 200 000 euroa vuonna 2020 ja siitä eteenpäin puoli miljoonaa euroa vuosittain.

Helanderin mielestä lukio-opetuksen järjestämissopimuksen siirtäminen olisi pitänyt käsitellä kokonaan omana asianaan niin, että virkamiehet olisivat valmistelleet sen etukäteen lautakunnalle ja neuvotelleet asiasta Samiedun kanssa. Hänen mielestään ilman virkamiesvalmistelua ei ole varmuutta siitä, toisiko lukion ja ammattiopiston yhdistäminen esitetyt säästöt.

— Tulee hirmuinen kiire saada säästöt vuodelle 2020, kun asiaa ja esimerkiksi säästövaikutuksia ei vielä virkamiesvalmistelussa ole ollenkaan arvioitu. Jos taas luottamushenkilöt ovat valmistelleet asiaa viranhaltijoiden tietämättä, se on jo luottamushenkilön toimivallan ylittämistä, Helander sanoo.

Helanderin mielestä on ehdottoman toivottavaa, että lautakunnan jäsenet esittävät asioita virkamiesten valmisteltavaksi.

— Mutta viranhaltijat ovat vastuussa valmistelusta.

Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppiselle keskustan esitys tuli kokouksessa täytenä yllätyksenä.

Lautakunnan esittämä säästöpaketti menee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi todennäköisesti juhannuksen jälkeisenä maanantaina.

Helanderin mukaan myös prosenttileikkuria käytettäessä pitäisi tarkastella leikkausten vaikutukset valtionosuuksiin

Helanderin mielestä myös keskustan esitys avustustoiminnan uudesta ajatusmallista on hyvä, mutta sekin on esitetty väärään aikaan.

Keskustan esityksen mukaan avustuksien vaikuttavuutta pitäisi arvioida nykyistä paremmin sekä eritellä avustukset, jotka toimivat vipuvartena valtionosuuksien saamiseen. Tarkoitus on, että kulttuurin, vapaa-ajan ja muun koulutuksen avustuksista säästöjä syntyisi vuosittain yhteensä 50 000 euroa.

Säästöohjelmaa koskevassa lautakunnan äänestyksessä hävisi Helanderin esitys, joka mukaan kulttuuriavustuksia leikattaisiin 15 prosentilla, vapaa-ajan avustuksia 28 prosentilla ja muun koulutuksen avustuksia kymmenellä prosentilla, kuten vs. sivistystoimenjohtaja oli esittänyt.

Helander korostaa, että hänen esittämänsä leikkuri ei tarkoita saman prosenttiosuuden leikkaamista kaikista avustuksista.

— Tietenkin virkamiehet tarkastelevat leikkausten kokonaisvaikutukset ja vaikutukset valtionosuuksiin. Keskustan esittämä malli olisi hieno juttu, jos meillä olisi paljon aikaa sen kehittämiseen. Mutta jos tässä vaiheessa esitetään kokonaan uutta toimintatapaa, ei ole realistista että se toisi säästöjä jo ensi vuonna.

— Valtuuston meille asettama säästötavoite on niin korkea, että joistakin asioista pitää luopua. Meidän on se tavoite täytettävä, jos emme halua päätyä kriisikunnaksi.

Helander muistuttaa, että SDP:n tavoitteena on säilyttää kaupungissa teatteri ja orkesteri sekä mahdollisimman kattava kulttuuritarjonta ja vapaa-ajan palvelujen tarjonta.

— Mutta ei voida kävellä valtuuston yli, kun valtuusto pyytää meiltä 670 000 euron säästöt.

Helanderin esitys hävisi lautakunnassa äänestyksen

Helander teki sivistyslautakunnan kokouksessa vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppisen esitystä myötäilevän esityksen, joka hävisi keskustan ja perussuomalaisten kannattamalle esitykselle lautakunnan puheenjohtajan Jonne Tynkkysen (kesk.) äänen ratkaistessa. Helanderin esitys oli täsmällisempi kuin Kauppisen julkisuuteen annettu esitys, mutta se perustui monin paikoin Kauppisen valmisteluun

— SDP halusi tehdä täsmällisen esityksen, mitkä tässä vaikeassa listassa ovat ne kohdat, jotka voimme tässä tilanteessa hyväksyä, kenties kyynelsilmin, Helander sanoo.

Helanderin esityksen mukaan kouluverkkoa supistettaisiin ja Savonrannan kirjasto lakkautettaisiin. Kulttuuriavustuksia leikattaisiin 15 prosentilla, vapaa-ajan avustuksia 28 prosentilla ja muun koulutuksen avustuksia kymmenellä prosentilla.

Setlementti Linnalan Nuorten ostopalvelusopimusta leikattaisiin Helanderin mukaan 20 000 eurolla.

Helander sanoo, että hänellä ei ole mitään Linnalan nuorten toimintaa vastaan.

— Esitykseni perustui virkamiehiltä saatuun selvitykseen ostopalvelun sisällöstä sekä siihen, että Linnalan Nuoret voisivat alkaa periä kerhosita ja leireistä pienen osallistumismaksun. Linnalan Nuoret saa myös aluehalintovirastolta avustusta leiri- ja kerhotoimintaan.

— En minä haluaisi näitä esityksiä tehdä, mutta kun on pakko.

Määräaikaisten opettajien kesäpalkkojen maksamatta jättäminen ja lastenkulttuurikeskus Verson jäsenyydestä luopuminen jäsenyydestä luopuminen sisältyivät Kauppisen, Tynkkysen ja Helanderin esityksiin ja siten myös lautakunnan esitykseen.

Uusimmat uutiset