Nälkälinnanmäen vanha kirjasto esitetään laitettavaksi kylmilleen — Tilapäiset rakennusluvat on jo käytetty eikä taloa virkamiesten tulkinnan mukaan enää saa käyttää muuhun kuin matkailupalveluihin

Avoimelle päiväkodille etsitään uusia tiloja. Päiväkodinjohtaja luottaa siihen, että Nälkälinnanmäeltä ei jouduta pois ennen kuin tilat uudelle matalan kynnyksen keskukselle ovat löytyneet.

Tuija Pauhu

Tekninen lautakunta miettii tiistaina, jätetäänkö vanha kirjastotalo kylmilleen. Nälkälinnanmäki on kaavoitettu matkailukäyttöön, ja tilapäiset rakennusluvat on käytetty, joten muihin tarkoituksiin taloa ei virkamiesten tulkinnan mukaan voi laillisesti käyttää.
Tekninen lautakunta miettii tiistaina, jätetäänkö vanha kirjastotalo kylmilleen. Nälkälinnanmäki on kaavoitettu matkailukäyttöön, ja tilapäiset rakennusluvat on käytetty, joten muihin tarkoituksiin taloa ei virkamiesten tulkinnan mukaan voi laillisesti käyttää.

Nälkälinnanmäen vanha kirjastotalo esitetään jätettäväksi kylmilleen Savonlinnassa. Taloa voi vahvan asemakaavan mukaan käyttää vain matkailutarkoituksiin. Jos sitä käytetään johonkin muuhun, tarvittaisiin asemakaavan muutos.

Savonlinnan tekninen lautakunta käsittelee asiaa tiistaina.

Asiaa on valmistellut kiinteistöjohtaja Jukka Oikari. Hän perustelee esitystä kahdella seikalla.

Ensinnäkään kaupunki ei Oikarin mukaan voi lakia rikkomatta enää vuokrata Nälkälinnanmäen tiloja nykyisiin käyttötarkoituksiin. Alueen matkailukaava on hyväksytty vuonna 2014. Sen jälkeen vanhassa kirjastotalossa on tilapäisellä rakennusluvalla ollut avoin päiväkoti, tilapäisiä taidenäyttelyjä sekä yhdistysten kokoontumistiloja.

Lain mukaan tilapäistä rakennuslupaa ei enää voi uusia, eikä kaavan vastaista toimintaa voi harjoittaa ilman tilapäistä rakennuslupaa.

Toinen syy kylmilleen laittamiseen on se, että vuokratulot eivät kata ylläpitokuluja. Vanhan kirjaston ylläpito maksaa noin 69 000 euroa vuodessa, ja vuokratulot ovat 30 000 euroa — mukaan lukien avoimen päiväkodin vuokrat, jotka kulkevat kaupungin sisäisessä laskutuksessa.

Kaupungin kaavoituspäällikkö Päivi Behm sanoo, että uusi kaavamuutos Nälkälinnanmäelle voidaan tehdä vain, jos luottamushenkilöt päättävät sellaisen tehdä.

Keskustan valtuustoryhmä teki syyskuussa valtuustoaloitteen, jonka mukaan vanha kirjasto pitäisi säilyttää ja muuttaa taidemuseoksi.

Keskustan aloitteen allekirjoitti kahdeksan sellaista keskustalaista valtuutettua, jotka edellisellä valtuustokaudella vuonna 2014 kannattivat Nälkälinnanmäen matkailukaavaa, kun kaava hyväksyttiin yhden äänen enemmistöllä.

Aloitteesta on kuitenkin vielä pitkä matka kaavamuutoksen käynnistämiseen. Sitä ennen kaupungin kulttuuritoimi puntaroi mahdollisuuksia taidemuseon perustamiseksi.

Nälkälinnanmäkeä ei ole aktiivisesti markkinoitu — Hinnoittelusta päätettiin jo viime vuonna

Kaupunki ei ole aktiivisesti kaupitellut Nälkälinnanmäkeä matkailuinvestoijille. Behmin mukaan aktiivista markkinointia ei ole aloitettu, koska on odoteltu Primehotelsin rakentavan ensin tornihotellinsa Kasinonsaarelle.

— Ei ole hyvä, jos kaksi matkailukohdetta on käynnissä samaan aikaan, Behm sanoo.

Primehotels kertoi elokuussa yrittävänsä saada rahoituksen järjestykseen niin, että tornihotellin rakentaminen voisi alkaa tänä vuonna.

Tekninen lautakunta hinnoitteli Nälkälinnanmäen matkailutontin kesällä 2017 siten, että sillä on kaksi pohjahintaa. Jos ostaja purkaa vanhan kirjastotalon, tontti maksaa 709 500 euroa. Jos kirjastorakennus säilyy, tontti maksaa 295 000 euroa.

Oikari myöntää, että rakennuksen säilyttäminen käy hankalammaksi, jos se laitetaan kylmilleen. Silloin rakennus menee huonompaan kuntoon.

Avoimelle päiväkodille etsitään uudet tilat — Suunnitteilla uusi, matalan kynnyksen keskus lapsiperheille

Nälkälinnanmäellä vanhassa kirjastossa toimii muun muassa avoin päiväkoti Tikantanssi. Vuokrasopimuksessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika.

Päiväkodinjohtaja Marja-Liisa Tanninen luottaa siihen, että Tikantanssi ei joudu Nälkälinnanmäeltä pois ennen kuin sille on uudet tilat.

Tanninen kertoo, että ensisijaisesti etsitään paikkaa uudelle, matalan kynnyksen keskukselle. Perheiden kohtaamispaikan rungon muodostaisi avoin päiväkotitoiminta, ja samassa tilassa olisi lapsiperheille muitakin palveluja muun muassa yhdistysten ja Sosterin järjestäminä.

Keskukselle on katseltu tiloja entisestä KVL:n talosta tai OKL:n talosta.

— Tärkeintä on, että perheiden on helppo tulla keskukseen, Tanninen sanoo.

Myös Savonrannan entinen terveyskeskus ja Juvan virastotalo esitetään laitettavaksi kylmilleen

Tekniselle lautakunnalle esitetään myös Savonrannan entisen terveyskeskuksen ja Juvan virastotalon laittamista kylmilleen. Molemmat rakennukset ovat olleet myynnissä huutokaupat.comissa mutta niistä ei ole saatu tarjouksia.

Savonrannan entisessä terveyskeskuksessa ei ole vuokralaisia. Juvan virastotalossa on postin lajittelukeskus sekä poliisin tiloja.

Juvan virastotalo tuli Savonlinnan kaupungin omistukseen, kun kaupunki käytti etuosto-oikeuttaan yliopistokampuksen maihin ja rakennuksiin. Alkuperäinen ostaja oli ostanut kampuksenmäen ja Juvan virastotalon Senaatilta samalla kauppakirjalla, joten kaupunkikaan ei muuta voinut.